top of page

Eğitim & Gelişim > Satış ve Pazarlama
DUYUSAL PAZARLAMA (NEURO MARKETING)

AMAÇ:

Bu programın amacı, tüketicilerin tercih mekanizmalarını etkileyen duyusal faktörleri anlayarak pazarlama stratejileri geliştirmeyi sağlamaktır.

İÇERİK:

  • Duyusal Pazarlama Nedir?

  • Müşteriler Satın Alma Kararlarını Nasıl Veriyor?

  • Müşteri Deneyimine Etki Eden Düşünsel ve Duygusal Unsurlar Neler?

  • Beyin ve Karar Süreçleri İlişkisi, Pazarlama Alanına Nasıl Uyarlanabilir?

  • Duyusal Pazarlama Araştırmalarında Hangi Teknikler Kullanılıyor?

  • Dünya’dan ve Türkiye’den Dikkat Çekici Duyusal Pazarlama Örnekleri

  • Duyusal Pazarlama Araştırmalarından, Satış ve Pazarlama Birimleri Nasıl

  •  Dersler Çıkarabilir?

 

SÜRE: 

1 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Orta-üst düzey yönetici seviyesi dışındaki pazarlama, ürün/süreç/kanal geliştirme, ürün yönetimi ekipleri, satış ekipleri ile iş hayatına yeni başlayan az deneyimli çalışanlar.

bottom of page