Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi olan Serdar Pirtini; 1191 yılında Anadalu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü'ndee lisans derecesini, 1993'te ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimsel Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamlamıştır.


1992 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak giren Serdar Pirtini; 1998 yılında Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı’nda doktorasını tamamlamıştır. Serdar Pirtini 2005 yılında “Doçent”, 2011’de ise “Profesör” olmuştur.


Serdar Pirtini İşletme, İktisat ve Ekonometri Bölümleri’nde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde Pazarlama ve Global Pazarlama dersleri vermektedir. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi’nde pazarlama dersleri, Sabancı ve Koç Üniversiteleri tarafından yürütülen Turquality Programı ve Yönetici Geliştirme Programı ile Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu’nda eğitimler vermektedir.


Sabancı Üniversitesi Marka Pratiği Yüksek Lisans Programında ders veren Serdar Pirtini, aynı zamanda Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında şirketlere ve özel sektör temsilcilerine göre özel olarak yürütülen eğitim projelerinde de yer almaktadır.


2005-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Serdar Pirtini’nin pazarlama konusunda kitapları, ulusal ve uluslararası bildirileri, çeşitli hakemli dergilerde, editörlü kitaplarda ve gazetelerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.VERDİĞİ EĞİTİMLER


Stratejik Pazarlama >>


Duygusal Pazarlama (Neuro Marketing) >>


Prof. Dr. Serdar Pirtini

Prof. Dr. Serdar Pirtini

ANA SAYFA > EĞİTMENLER

Prof. Dr. Serdar Pirtini

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi olan Serdar Pirtini; 1191 yılında Anadalu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü'ndee lisans derecesini, 1993'te ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimsel Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamlamıştır.


1992 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak giren Serdar Pirtini; 1998 yılında Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı’nda doktorasını tamamlamıştır. Serdar Pirtini 2005 yılında “Doçent”, 2011’de ise “Profesör” olmuştur.


Serdar Pirtini İşletme, İktisat ve Ekonometri Bölümleri’nde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde Pazarlama ve Global Pazarlama dersleri vermektedir. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi’nde pazarlama dersleri, Sabancı ve Koç Üniversiteleri tarafından yürütülen Turquality Programı ve Yönetici Geliştirme Programı ile Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu’nda eğitimler vermektedir.


Sabancı Üniversitesi Marka Pratiği Yüksek Lisans Programında ders veren Serdar Pirtini, aynı zamanda Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında şirketlere ve özel sektör temsilcilerine göre özel olarak yürütülen eğitim projelerinde de yer almaktadır.


2005-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Serdar Pirtini’nin pazarlama konusunda kitapları, ulusal ve uluslararası bildirileri, çeşitli hakemli dergilerde, editörlü kitaplarda ve gazetelerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.VERDİĞİ EĞİTİMLER


Stratejik Pazarlama >>


Duygusal Pazarlama (Neuro Marketing) >>


Prof. Dr. Serdar Pirtini