top of page

Eğitim & Gelişim > İnsan Kaynakları
KVKK - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

AMAÇ:

Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen tüm kurum ve kuruluşların birinci derecede yükümlülüğü haline gelmiştir. İşletmelerin; KVKK ile gelen ve öncelikle sağlamaları gereken yükümlülüklerinden biri de, çalışanlarına KVKK süreçlerinde uyulması gerekenler hakkında eğitim gerçekleştirmesidir. Bu eğitim tüm sektörler için (6698 sayılı) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum çalışmaları kapsamında bilinmesi gereken usul ve esasları kapsamlı bir çerçevede ele almaktadır.

 

Kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesi ve aktarılması süreçlerinin detaylı olarak anlatılacağı bu eğitimde daha sonra veri sorumlularının Kanun kapsamında düzenlenen yükümlülükleri ele alınacak; bu kapsamda aydınlatma yükümlülüğü ve veri güvenliği, özellikle Kurul kararları üzerinden anlatılacaktır. Bir sonraki bölümde ise KVKK uyum sürecinin en temel aşaması olan Veri Envanterinin hazırlaması süreci örnek tablolar üzerinden detaylı olarak anlatılacak ve VERBİS kaydı ile VERBİS kayıt sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulacaktır.

İÇERİK:

 • Temel Kavramlar

  • Kişisel Veri ve Hassas Veri

  • Kişisel Verilerin İşlenmesi

  • Veri İşleyen ve Veri Sorumlusu

  • Bulut Bilişim (Cloud Computing)

  • Cookies

 • Veri İşleme Şartları

  • Olağan Veriler İçin

  • Hassas Veriler İçin

 • Verinin Transferi

  • Yurtiçinde Transferi

  • Yurtdışına Transferi

 • Aydınlatma Yükümlülüğü

  • Veri Güvenliği

  • Başvuru ve Şikayet

  • Veri sorumlusuna başvuru

  • Kurula Şikayet

 • Veri Envanteri Hazırlama Süreci

 • Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) ve VERBİS’e Kayıt

  • İrtibat Kişisi

  • İstisnalar

  • Kayıtta dikkat edilmesi gereken hususlar

 • TCK’da Öngörülen Suçlar ve İdari Yaptırımlar

 • Kanunda Öngörülen İstisnalar

 • Sektörel Konular

  • İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi Alanında Kişisel Veriler

  • Sağlık Hizmetleri Alanında Kişisel Veriler

  • Otel ve Konaklama Hizmetleri Alanında Kişisel Veriler

  • E-Ticaret Alanında Kişisel Veriler

 • Sorular ve Cevaplar

YÖNTEM: 

İnteraktif ve katılımcı odaklı

Bilgi ve becerinin ideal harmanı

Uygulamalar, grup çalışmaları, vaka veya senaryo çalışmaları

Türkiye ve dünyadan örnekler

SÜRE: 

1-2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

KVKK uyum birimi çalışanları, şirket yöneticileri, firma sahipleri, İK departmanı çalışanları, avukatlar, hukuk müşavirleri, IT çalışanları, finans-muhasebe çalışanları, mali müşavirler, bölüm yöneticileri, müşteri ilişkileri uzmanları, satışçılar, satın alma ve idari işler uzman ve yöneticileri.

bottom of page