top of page

Eğitim & Gelişim > Yönetim ve Liderlik
YALIN YÖNETİM FELSEFESİ EĞİTİMİ

AMAÇ:

Programda, Yalın Yönetim Felsefesi doğrultusunda tüm iş süreçlerinizi ve geliştirme stratejilerini anlamanızı, yönetmenizi ve etkinleştirmenizi  ve dönüştürmenizi sağlıyoruz.

Program içinde sürdürülebilir ilerleme için sürekli kaizen  ve PUKÖ döngüsü, 5S, toplam kalite felsefesi, operasyonda görsel yönetim, operasyonel süreçlerin performans kısıtları, problem çözme teknikleri, işletmelerde oluşan değer yaratmayan israfların tespiti ve israfları önlemede kullanılacak yöntemler, şirket geneli değer akış haritasının oluşturulması ve yalınlaştırılmış süreç yönetimi konusunda etkinlik kazandırma yer almaktadır.

 

İÇERİK:

Eğitimler 6 modül de sunulmaktadır:

Modül 1: Yönlendirme: Yalın Yönetim Felsefesine hoş geldiniz

 • Temel Kavramlar

 • Yalın Yönetim nedir?

 • En iyi uygulamalar

Modül 2: Dinamik Çalışmanın Beş İlkesi (Yalın Yönetim)

 • Değer

 • Değer Akış

 • Sürekli Akış

 • Çekme

 • Mükemmellik

 

Modül 3: Problem Çözme  ve Yalın Yöntem Metedolojisi

 • Kaizen / TPM/ Genba / Kanban / JIT / Smed ...

 • PUKÖ / Poke Yoke

 • FMEA / A3

 • Diğer Yöntemler: Tersine Düşünme Tekniği, Çağrışım Tekniği, 6 Şapka Tekniği, Kuralları Yıkma,  Kırpma, Trend Haritalama,Scamper, Tasarım Düşüncesi (Design Thinking), Analoji ve Biyobenzetim, Fikir Yazımı (Brainwriting)

 

Modül 4: Yapısal Sorun Çözme (Hoshin Kanri)

 • Talepten Sevkiyata Süreci  Akış kurgusu

 • 5S

 • Süreç işleyiş  adımlarının belirlenmesi, yerinde gözlem ve her bir adım için zaman, kalite, iş yükü, maliyet vb. ölçümlerinin yapılması

 • Süreç performansını etkileyen problem alanlarının ve kök sebeplerinin tespiti

 • Süreç amaç ve hedeflerinin tespiti, kapsamın tanımlanması, performans ölçüm kriterlerinin belirlenmesi

Modül 5: İnsanlar İçin İş Tasarlama

 • Müşteri, müşeri beklentileri, müşteri şikayetlerinin incelenmesi

 • Daha etkin ve verimli çalışma için yalınlaştırılmış süreç işleyişinin ve yöntemlerinin tarif edilmesi

 • İyileştirme faaliyetlerinin belirlenerek

 • Yalın yönetim saygı ilkeleri

 

Modül 6: Görsel Yönetim ve Yayılma

 • Performans izleme sisteminin kurulması Problemlerin hızlı görülmesini

 • Kalite Çemberi  ( Ohno Cemberi )

 • Araç Geliştirme ( git ve yerinde gör / ileri planlama ve çizelgeleme )

 • Vaka Çalışması

 • Sorular ve Cevaplar

 

YÖNTEM: 

 • Bilgi ve becerinin ideal harmanı,

 • Uygulamalar, grup çalışmaları, vaka veya senaryo çalışmaları

 • Türkiye ve dünyadan örnekler

 

SÜRE: 

2-5 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Tüm şirket çalışanları özellikle; orta ve üst kademe yöneticiler, İK ve kalite bölümü  çalışanları, operasyonel  ve teknik uzmanlar.

bottom of page