top of page

Eğitim & Gelişim > Kişisel Gelişim ve Yetkinlik Eğitimleri
ASSERTIVENESS - GÜVENLİ İLETİŞİM

AMAÇ:

Güvenli iletişim, farklı yapıdaki kişilerle iletişim kurarken onların dilini anlamak, onların dilinden konuşmak, kırmadan, kırılmadan kendi isteklerini, ihtiyaçlarını, düşünce ve duygularını ortaya koyabilmek, başkalarının haklarını gözardı etmeden kendi haklarına sahip çıkabilmek, diklenmeden başını dik tutabilmek; zor durumlarda durumu daha da zorlaştırmamak adına kendini kontrol altında tutabilmek, olayları duygu ve düşünce süzgecinden geçirerek tepkisini bilinçli olarak seçebilmektir.

 

Progamın amacı, bu beceri üzerinde çalışırken katılımcıların geçmişte kötü sonuçlanan iletişimlerinde nelerin farklı yapılabileceğinin üzerinde düşünmesi, bireysel farklılıkları bir engel değil kolayca uyum sağlanabilecek bir çeşni olarak görmesi, iş odaklı görüşmelerin yanısıra günlük hayatta iki çalışan arasında oluşabilecek basit sürtüşmelerin de nasıl daha farklı çözülebileceğini anlaması, gerektiğinde bu becerileri müşteri, tedarikçi gibi şirket dışındaki kişilerle de uygulamasıdır.

 

İÇERİK:

 • İletişim Nedir?

  • İletişimin tanımı, yöntemleri ve kilit unsurları

  • Farklı iletişim tarzlarının tarihçesi

  • Nasıl iletişim kurarız (iletişim çemberi: Ses, söz, beden)

  • Uygulama: ”Genel müdür”

  • Uygulama: ”Balon”

 • İletişim Profilleri Testi

  • İletişim profilleri testinin uygulanması (kendi tarzını tanıma)

  • Bireysel sonuçların belirlenmesi

 • İletişim Profilleri Açıklamaları

  • Algılamanın 2 boyutu (davranış ve konuşma)

  • 2 boyut birleşimi: 4 farklı profil

  • İletişim profilleri - 4 ana tarzın ve ara tarzların açıklamaları

   • Her tarzın belirgin özellikleri

   • Artıları – eksileri

   • Öneriler (yap ve yapmalar)

   • İletişim fermanı çalışması

 •  Profil Çıkarma

  •  Sözlü ve sözsüz iletişim ipuçlarını kullanarak profil çıkartmak

  • Örnek kişiler üzerinden profil çıkartma uygulamaları

  • Örnek videolar

  • Profiller Arası ilişkiler

  • Farklı profiller nasıl geçinir? Zıt profillere yaklaşım

  • Uygulama: “Sıkı yumruk”

  • Takım içinde farklı profillerin gücünden faydalanmak

 • İletişimde Çok Yönlü İlişki Yönetimi

  • Uyumun tanımı ve önemi

  • Uyum sağlamada “Ayak Uydurma Tekniği”

  • Uyum sağlamanın ön koşulu; dinleme

  •  Etkin dinlemenin kilit unsurları ve etkin dinleme teknikleri

  •  Bir dinleme testi: “Derya”

  •  Dinlemeyi engelleyen tutumlar; Paradigmalarımız

  •  Uygulama: “Ne kadar?”

  • Paradigma konusunda videolar

  • Kilit soru: Kim haklı?

  •  Empatik iletişim (duygusal zekanın bir unsuru olarak empati)

  • Empatinin dozu (nereye kadar)

 • Sorunlu Durumlarda İletişim

  • Kendi tarzını tanımak (Test: Ne kadar güvenlisiniz?)

  • Dört davranışı tanımak (Saldırgan, Manipülatif, Eğilgen, Güvenli)

  • Güvenli davranışı ve yararlarını anlamak

  • Kazanan/kaybeden sendromu

  • Kendini anlamak – Kontrol çekirdeği testi

  •  Haklarını anlamak (haklarımız tehdit altında olduğunda güvenli karşılık geliştirebilmek)

  •  Eylemde Güvenli İletişim

   •  Düşün/Hisset/Davran

   • ‘’Çizik CD’’ Tekniği

   • “Sen” ve “Ben” dili

   • Temel ve Empatik Bildirim

 •  Güvenli Düşünmek

  • Olumlu düşünmenin tanımı

  • Düşünce yanlışları

  • Düşünceyi yeniden yapılandırmak (Otomatik düşünceler/Yapıcı alternatif)

  • Seçim Yapma

 •  Güvenli Hissetmek

 •  Duyguları Yeniden Yapılandırmak

 •  Duygusal Dürüstlük

 

Güvenli Davranış Uygulamaları:

Vakalar (Zor durumlar) üzerinden karşılıklı rol çalışmaları

SÜRE: 

2 Gün

 

KATILIMCI PROFİLİ:

Tüm seviyelerden çalışanlar ve yöneticiler.

bottom of page