top of page

Eğitim & Gelişim > İnsan Kaynakları
BORDRO HESAPLAMA VE İŞ KANUNU EĞİTİMİ

AMAÇ:

Programda, konularında uzman tüm İnsan Kaynakları yöneticilerinin ve uzmanların bordroya ilişkin tüm mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında geniş bilgi sahibi olabilmeleri ve yürürlükte olan güncel personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak; ilgili yasalar hakkında bilgilerini tazelemeleri ve İş kanunu doğrultusunda yürürlükteki uygulamalar ve yaptırımlar hakkında bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir. Eğitim, mevzuata ve uygulamaya ilişkin son değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İhtiyaca yönelik olarak 2- 5 gün arasında organize edilir.

İÇERİK:

 • Temel Kavramlar

  • Bordro,

  • Yasal Kesintiler,

  • Brütten Nete Çözümlü Anlatım,

  • İşveren Maliyeti

 • Genel İş Hukuku yaptırımları ve gereklilikleri

 • Ücretin Hukuki Boyutu ( SGK, Vergi ve İş Kanunu mevzuatı açısından)

 • Yürürlülükteki SGK Uygulamaları

 • Tazminatların Hukuki ve Teknik Boyutu

 • Çalışma Sürelerinin Yapılandırması

  • Fazla mesai

  • Genel tatilde çalışma

  • Hafta tatilinde çalışma

  • Yıllık izin uygulamaları

 •  Gelir Vergisi ve Gelir Vergisi Matrah İndirimleri, KGVM

 • SGK Matrah İndirimleri, İstisnalar, Devreden SGK Matrahı

 • Asgari Geçim İndirimi

 • Yıllık Bordro Hesabı

 • Netten Brüte

 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamaları

 • Peşin Ödenen Yıllık İzin

 • SGK Mevzuatı Açısından Ücret ve Ödeme

 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, BES Uygulamaları

 • Sosyal Güvenlik Uygulamaları Vaka Çalışması

 • SGK Teşvikler

 • Muhasebe Kayıtları

 • SGK ve GV Açısından Özellikli Ödemeler

 • Vaka Çalışması

 • Fesih İşlemleri hukuki boyut yöntemler

 • İşe iade ödemeleri

 • İdari yaptırımlar, yükümlülükler ve cezalar

 • Sorular ve Cevaplar

YÖNTEM: 

Bilgi ve becerinin ideal harmanı,

Uygulamalar, grup çalışmaları, vaka veya senaryo çalışmaları

Türkiye ve dünyadan örnekler

SÜRE: 

2-5 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Şirket yöneticileri, İK departmanı çalışanları, finans-muhasebe çalışanları.

bottom of page