top of page

Eğitim & Gelişim > İnsan Kaynakları
ÇALIŞMA MEVZUATI UYGULAMALARI

AMAÇ:

Programın amacı, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde, şirketlerdeki uygulamaları gözden geçirmeyi, değerlendirmeyi ve sorunlar hakkında çözüm yollarını geliştirmeyi, çalışma hayatımızda yaşanan büyük ve köklü değişiklikleri incelemeyi, özellikle esnekleştirme ve iş güvencesi uygulamaları çerçevesinde bu dönemdeki sorunları ve çözüm yollarını açıklamayı, ayrıca İş Kanunu hükümlerinin nasıl yorumlanacağını ve uygulanacağını Yargıtay kararları çerçevesinde göstermeyi, ayrıca yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hakkında bilgi vermektir.

İÇERİK:

 • İş Kanununun Getirdikleri ve İş Hukukunun Yeni Yapısı

 • Asıl İşveren ve Alt İşveren (Taşeron) İlişkisinin Yapısı Kavramı

 • Birlikte Sorumluluk

 • Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkisinin Sınırları ve Yaptırımı Uygulama Sorunları

 • İş Sözleşmesinin Yapılması ve Türleri

 • Sözleşme Türlerini Belirleme Serbestisi

 • Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri

 • Deneme Süreli Olan ve Olmayan İş Sözleşmeleri

 • Ödünç İş Sözleşmeleri

 • Çalışma ve Dinlenme Süreleri

  • Normal çalışma süresi

  • Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma

  • Kısmi süreli çalışma

  • Telafi çalışması

  • Denkleştirme süresi

  • Ücretsiz izin uygulamaları

  • Yıllık ücretli izin

 • ​İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

  • “Geçerli sebep” kavramı

  • “Haklı sebep” kavramı

  • İşçinin davranışları açısından haklı sebep-geçerli sebep ayrımı

  • Geçerli sebeple fesihte uyulması gereken usul

  • Haklı sebeple fesihte uyulması gereken usul

 • İşe İade Davası ve Sonuçları

 • İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları

  • İhbar ve kıdem tazminatı

  • Diğer tazminatlar

  • Yeni işverenin sorumluluğu

  • İbraname

  • Çalışma belgesi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

 

SÜRE: 

1 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

İnsan Kaynakları ücret yönetimi ve özlük bölümleri çalışanları ile hukuk müşavirleri, avukatlar.

bottom of page