top of page

Eğitim & Gelişim > Kişisel Gelişim ve Yetkinlik Eğitimleri
ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE ARABULUCULUK

AMAÇ:

Farklı kişiler, farklı sorumluluklar ve farklı kişisel hedeflerin karşılaştığı günümüz iş yaşamında çatışmalar kaçınılmazdır. Yöneticilerin büyük vaktini alan, çalışanların enerjisini tüketen çatışmalar vaktinde çözülmezse şirketler için büyük verimlilik ve motivasyon kaybına sebep olurlar.

Programın amacı, çatışmaların nedenlerini anlamak ve çözmek için çeşitli stratejilerin öğretilmesi ve olası çatışmaları önlemek için çözümlerin paylaşılmasıdır.

 

Eğitimin yöneticiler için olan versiyonuna ek olarak, çatışmalarda arabuluculuk yapma, çatışmaları sonlandırma da yer almaktadır.

 

İÇERİK:

 • Çatışmanın Tanımı​

 • Çatışmanın Nedenleri

 •  İşbölümü

 •  Karşılıklı bağımlılık

 •  Sınırlı kaynakların paylaşılması

 •  Ortak karar vermek

 •  Amaç farklılıkları

 •  Algılama farklılıkları

 •  Uzmanlaşma

 •  Rekabetçi ödüllendirme sistemi

 •  Gizli ajandalar

 •  Egolar

 •  Çatışan kişilikler

 • Çatışma Türleri

 •  Taraflara göre çatışmalar

 •  Türüne göre çatışmalar

 •  Sürekliliğine göre çatışmalar

 • Çatışmalarda Savunma Mekanizmaları

 • Çatışmaların Yönetilmesi

 •  Çatışma çözme yöntemleri

 •  Problem çözme

 •  Üstün amaçlar saptama

 •  Kaynakların arttırılması

 •  Kaçınma

 •  Yumuşatma

 •  Uzlaştırma

 •  Yetki kullanma

 •  Politik yaklaşım

 •  Hakeme başvurma

YÖNTEM: 

İçeriklerde yer alan her modül; iş oyunları, vaka çözümleme, simülasyon, testler, rol oynama, film izleme, tartışma, bireysel ya da grup çalışması yöntemlerinden biri ya da daha fazlası ile interaktif bir şekilde uygulanacaktır.

SÜRE: 

2 Gün

 

KATILIMCI PROFİLİ:

Orta düzey yöneticiler, yönetici adayları, satış, pazarlama, satın alma ve insan

kaynakları profesyonelleri.

bottom of page