top of page

Geleceğin İnsan ve Kültür Yönetimi Liderliği

Süre

10 Oturum

Program Akışı:

Geleceğin İnsan ve Kültür Yönetimi Liderliği

 

Program,  organizasyonlarda İnsan ve Kültür Yönetimi konusunda stratejiyi belirleyen, gelecek için düşüncesini aksiyona geçiren tüm liderlere özel olarak tasarlanmıştır. Özellikle insan kaynağının yapısındaki temel dönüşüm ön planda tutularak İnsan ve Kültür yönetimine geçiş aşamasında gelecek tasarımında ihtiyaç duyulan yetkinliklerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi aşamasında dikkat edilecek hususlara yer verilmiştir. Program bu alanda deneyimli liderlerin deneyim aktarımını ön planda tutarken bu alanda en güncel araştırma sonuçlarını da sizlerle paylaşacak şekilde  yapılandırılmıştır.

Dr. Selma KALKAVAN

Dr. Selma KALKAVAN

Emre BAŞKAN

Emre BAŞKAN

Dr. Rıza KADILAR

Dr. Rıza KADILAR

Dr. Fatih ÖLÇEKÇİLER

Dr. Fatih ÖLÇEKÇİLER

  • Modül 1: Odağımız İnsan ve Gelecek

Bu modülde ağırlıklı olarak içinde bulunduğumuz dünyada insanın fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak geldiği nokta ile birlikte gelecekteki trendlerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle bu modülde iş dünyasında ihtiyaç duyulan yetkinlik setlerinin nasıl konumlandırılacağı, çalışma modelleri ve beklenti yöntemlerine yer verilecektir.

Süre: 2 saat/ Dr. Selma KALKAVAN


  • Modül 2: Manyetik İnsan Kaynakları Yaklaşımı ve Norobilim Teknikleri Kullanılarak Yeteneğin Kazanımı

Yetenek kazanımında manyetik IK yaklaşımının önemi, iş veren markasının yetenek üzerindeki etkisine bu modülde yer verilecektir.

Yetenek tanımının kurumdan kuruma nasıl farklılaştığına değinilerek “sizin için yetenek tanımının” ortaya konulması sağlanacaktır.

Yetenek açığına makro düzeyde bakış ve bu alanda yapılması gereken hususlara yer verilecektir. Ayrıca yetenek yönetimindeki trendler ve bu alanda yapılan çalışmaların yeteneğin bağlılığı üzerindeki etkisine yer verilecektir.

Süre: 2 saat/ Dr. Selma KALKAVAN-Dr.Fatih ÖLÇEKÇİLER


  • Modül 3: Değişim, İnsan ve Kültür Yönetimi Liderlerinin Yüksek Motivasyonlarını Korumasının Önemi

Hızlı değişimle birlikte konfor alanından çıkmak ve bu kapsamda İnsan Kültür Yönetimi Liderlerine düşen sorumluluklar, yüksek motivasyonu yaratmada izlenecek adımlar

Süre: 2+2 saat/ Emre BAŞKAN


  • Modül 4: Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Kapsamında İnsan ve Kültür Yönetimi Liderlerine Düşen Rol

UNDP İnsani Gelişme Raporu ve Sürdürülebilir Politikaların İnsan ve Kültür Yönetimine Etkisinin değerlendirmesi. Döngüsel Ekonomide organizasyonlarda yaygınlaştırmak için İnsan ve Kültür Yönetimi Liderlerine düşen rollerin değerlendirilmesi.

Süre: 2+2 saat / Dr. Rıza KADILAR


  • Modül 5: İnsan ve Kültür Yönetimi Liderlerinin Takdir Kültürü Oluşturmada Üstlenecekleri Rol

Kültürel dönüşümde takdirin yeri ve insan kaynakları liderlerine düşen rollerin değerlendirilmesi.

Takdir kültürünün oluşturulmasında farklı disiplinlere ilişkin tekniklerinin dikkate alınması ve buna bağlı olarak çalışanların bağlılığının nasıl artırılacağının değerlendirilmesi.

Süre: 2 saat/ Dr. Selma KALKAVAN


  • Modül 6: Stratejik Bağlamda İnsan & Kültür’ün Katacağı Değer

Bu oturumda genel resme odaklanarak stratejinin ne olduğuna ve bir kurum için stratejinin neden önemli olduğuna değineceğiz. Bunu tanımladıktan sonra bir organizasyonun vizyon ve misyon cümlelerinin nasıl ele alınabileceği üzerinde duracak ve İnsan & Kültür bakış açısının burada nasıl bir değer yaratabileceğini ortaya koyacağız. Buluşmamızın sonunda Stratejik İnsan & Kültür bakış açısını destekleyen iki kısa vaka üzerinden ilerleyerek, bu bakış açısını daha somut hale getireceğiz.

Süre: 2 saat / Emre BAŞKAN


  • Modül 7: HR Tech: Dijital Dönüşümü Stratejik bir Yönetim Aracı olarak Çalışan Deneyimine Yansıtmak

Veri ve veriyi doğru işleyen, işlevsel kılan sistemler günümüz iş dünyasının en önemli konusu. Bu bağlamda çalışan deneyimini etkin bir şekilde izleyip, sağlıklı veri üretmek ve bu verilerden elde edilecek öngörüleri kurum üst yönetimleri için stratejik boyutta kullanılır hale getirmek gibi konularda İnsan ve Kültür Yönetimi Liderlerine düşen sorumlulukların ve fırsatların değerlendirilmesi.

Süre: 3 saat / Dr. Rıza KADILAR


  • Kapanış: Tüm eğitmenlerle birlikte genel bir değerlendirme oturumu.

Süre: 1 saat / Tüm Eğitmenler

Modül

Modül İsmi

Süre

Tarih

Modül 1

Odağımız İnsan ve Gelecek

2 Saat

5 Mart

Modül 2

Manyetik İnsan Kaynakları Yaklaşımı ve Norobilim Teknikleri Kullanılarak Yeteneğin Kazanımı

2 Saat

7 Mart

Modül 3

Değişim, İnsan ve Kültür Yönetimi Liderlerinin Yüksek Motivasyonlarını Korumasının Önemi

2 Saat

12 Mart

Modül 3

Değişim, İnsan ve Kültür Yönetimi Liderlerinin Yüksek Motivasyonlarını Korumasının Önemi -2

2 Saat

14 Mart

Modül 4

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Kapsamında İnsan ve Kültür Yönetimi Liderlerine Düşen Rol

2 Saat

19 Mart

Modül 4

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Kapsamında İnsan ve Kültür Yönetimi Liderlerine Düşen Rol-2

2 Saat

26 Mart

Modül 5

İnsan ve Kültür Yönetimi Liderlerinin Takdir Kültürü Oluşturmada Üstlenecekleri Rol

2 Saat

2 Nisan

Modül 6

Stratejik Bağlamda İnsan & Kültür’ün Katacağı Değer

2 Saat

16 Nisan

Modül 7

HR Tech: Dijital Dönüşümü Stratejik bir Yönetim Aracı olarak Çalışan Deneyimine Yansıtmak

2 Saat

18 Nisan

Modül 7

HR Tech: Dijital Dönüşümü Stratejik bir Yönetim Aracı olarak Çalışan Deneyimine Yansıtmak -2

1 Saat

25 Nisan

 

Kapanış Oturumu

1 Saat

25 Nisan


Katılım Ücreti: 43.650 TL + KDV

Lokasyon: Online (Zoom)


Detaylı Bilgi İçin

+90 505 365 90 91

egitim@yodea.com.tr

bottom of page