top of page

Eğitim & Gelişim > Yönetim ve Liderlik
DEĞİŞİME LİDERLİK ETMEK

AMAÇ:

Programın amacı, orta kademe yöneticilere değişimin dinamiklerini hatırlatmak, bu süreçte kullanacakları organize davranış ve becerileri entegre etmektir.

 

Bu program sonunda katılımcılar:

 • Değişimin kapsamına giren kavramları ve boyutları tekrar tanımlayacak,  örgütü nasıl hazırlayacaklarını öğrenebilecekler,

 • Değişimin başarısı, sürekliliği için gerekli yönetsel davranışları ve liderlik ,  faktörlerini sürece dahil edebilecek,

 • Değişime yönelik kişisel ve duygusal tepkileri dikkate alarak güncel kültürel ,  değerlerin benimsetilmesini değişimin yönetimi planına alabilecek,

 • Değişimin farklı aşamalarında takımlarının farklı davranış kalıplarını dikkate ,  alarak süreci yönetmeye başlayabileceklerdir.

 

İÇERİK:

 • Değişim İhtiyacı, Zamanlaması ve Değişimin Eğrisi

 • Liderin Duygusal Standartları ve İnsan Kazanma Sorumluluğu

 • Değişimi Yaşayanların Duygusal Aşamaları ve Değişime Adaptasyon

 • Durumsal Liderlikle Yetkinliklere Göre Yönetim: Takımın Üyeleri Uyumu

 • Değişim Programını ve Kültürel Süreci Çalışanlarla Beraber Yürütmek

 • Koçluğun Motivasyon ve Adaptasyon Aracı Olarak Kullanımı: GROW

 • Değişimin Kurumsal İletişim Boyutlarındaki Görevleri

 • Eğitim Yöntemi

 

YÖNTEM: 

Bilgi paylaşımı, bireysel uygulamalar, değişim aşamaları testi, grup çalışmaları, video tartışmaları ve aksiyon planları katılımcılarla birlikte yürütülür.

SÜRE: 

1 Gün

 

KATILIMCI PROFİLİ:

Yöneticiler (müdür ve üzeri seviye)

bottom of page