top of page

AMAÇ:

Bu programda katılımcıların Tasarım/İnsan Odaklı Düşünme kavramını anlamaları ve kullanılan metodolojilerle ilgili bilgi ve deneyim elde etmeleri amaçlanmaktadır.

İÇERİK:

 • Tasarım/ İnsan Odaklı Düşünme Nedir?

 • Tasarımcıların genel karakteristik özellikleri nelerdir?

 • İşimizi yaparken neden tasarım odaklı yaklaşıma ihtiyaç duyarız?

 • İyi ve kötü tasarım örnekleri

 • Tasarım odaklı düşünmenin 5 adımı nelerdir ve bu adımlarda kullanılan teknikler nelerdir

  • Empati kurma

   • Problem Tespiti

   • Fikirlerin toplanması

   • Prototip oluşturma

   • Test

 

SÜRE: 

2 Saat (Keynote) / 2 Gün (Eğitim)

KATILIMCI PROFİLİ:

Pazarlama, Satış, İş Geliştirme öncelikli olmak üzere şirketlerin tüm birim ve kademeleri

bottom of page