top of page

Eğitim & Gelişim > Finans Yönetimi
DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ / FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE DIŞ TİCARET MEVZUATI

Bu program birkaç modülden oluşan paket bir programdır. Eğitim gereksiniminiz paralelinde, her bir modül ayrı ayrı programlar şeklinde gerçekleştirilebilir.

AMAÇ:

Bu programda, yurtiçinde ve yurtdışında dış ticaret mevzuatlarının neleri içerdiği ve 32 Sayılı Karar’ın dayandığı mevzuatın finans yöntemlerine etkileri irdelenecektir.

İÇERİK:

MODÜL 1: Teknikler

 • Uluslararası Ticarette Alım / Satım Sözleşmeleri

 • Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler Ticari Fatura

 • Taşıma belgeleri

 • Sigorta belgeleri

 • Diğer belgeler

 • Teslim Şekilleri (INCOTERMS) E Grup Terimler (EXW)

 • F grup terimler (FCA, FAS, FOB)

 • C grup terimler (CFR, CIF, CIP)

 • D grup terimler (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP)

 • C ve D grup terimler arasındaki temel farklar

 • Ödeme Şekilleri Peşin Ödeme

 • Mal mukabili ödeme

 • Vesaik mukabili ödeme (URC 522)

 • Akreditifli ödeme (UCP 500) avantajları ve dezavantajları

 • Akreditif (UCP 500)

 • Taraflar ve yükümlülükleri türleri

 • Süreler

 • Küşat mektubu (L/C)

 • Vesaik İncelemede Dikkat Edilecek Hususlar-Sağladığı Avantajlar ve

 •  Dezavantajlar

 • Özellikli akreditifler

 • Red Clause akreditif

 • Rotatif (revolving) akrediti

 • Transferable akreditif

 • Back to back akreditif

 • Stand by (ihtiyat akreditifleri)

 • Kabul kredili ödemeler poliçe

 • Kabul kredili akreditif

 • Mal mukabili

 • Kredili vesaik mukabili

 

MODÜL 2: Mevzuat

 • Kambiyo mevzuatı

 • Teşvik mevzuatı ve teşvik belgeleri

 • Vergi resim harç istisnası ve firmalar yönüyle avantajlar

 

MODÜL 3: Krediler

 • Döviz Kredileri

 • Döviz Kredilerinde Dikkat Edilecek Yasal Düzenlemeler

 • Döviz Kredilerinde Vade Tanımı İşletme Kredileri

 • Belgesiz İhracat Kredileri

 • Prefinansman Kredileri

 • Belgeli Döviz Kredileri

 • Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Krediler (TL Kullanım/Döviz Kullanım)

 • Diğer Serbest Bölgelerde Dış Ticaret İşlemleri

 

SÜRE: 

4 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Finansman bölümünde çalışanlar, ihracat/ ithalat işlemleriyle ilgilenen uzmanlar ve yöneticiler katılabilir.

bottom of page