top of page

AMAÇ:

Son dönemde zekâ üzerine yapılan çalışmalar, iş hayatı ve sosyal hayatta geleneksel zekâ (IQ) düzeyinin başarı için tek başına yeterli olmadığını ortaya koymakta ve Duygusal Zekâ’nın (EQ) önemini göstermektedir. Duygusal zekâsı yüksek olan kişilerin sosyal yaşamlarında daha mutlu, çevreleriyle daha iyi ilişkiler içinde olan, iş hayatında daha başarılı kişiler olduğu bilinmektedir. Duygusal zekâ; geliştirilebilen, öğrenilebilen bir yetkinliktir.

 

Programın amacı, duygusal zekânın beş boyutu hakkında katılımcıların bilgi ve beceri kazanması, bu sayede potansiyellerini açığa çıkarmasıdır.

 

İÇERİK:

 • Duygusal Zekâ Nedir?

 • Duygusal Zekâ mı? Akademik Zekâ mı?

 • Duygusal Zekânın Beş Boyutu

 • Duyguları Tanıma

 • Duyguları Yönetme

 • İlişkileri Yönetme

 • Kendini Motive Etme

 • Empati

 • İş Hayatında Duygusal Zekâ Kullanımı

 • Öfke Kontrolü

 • Karşılıklı İletişim

 • Sağlamlık, Dayanıklılık

 • Belirsizlikle Baş Etme

 • Değişime Uyum Becerileri

 • Takım Olma

 • Kendini İfade Etme

 

Eğitim, rol oynama, psikodrama, grup çalışmaları, oyunlar ve film izleme gibi birçok yöntem bir arada kullanılmaktadır.

 

SÜRE: 

2 Gün

 

KATILIMCI PROFİLİ:

Ekip yöneten ve ilişki yönetimi gerektiren pozisyonlarda çalışanlar başta olmak üzere tüm profesyoneller, potansiyelini artırmak ve kendini geliştirmek isteyen çalışanlar.

bottom of page