top of page

Eğitim & Gelişim > İnsan Kaynakları
EĞİTİM PLANLAMASI VE YÖNETİMİ

AMAÇ:

Programın amacı, işletmelerde eğitimden sorumlu yönetici ve uzmanlara, eğitim faaliyetlerinin başarıyla yürütülmesi, yönetilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır.

İÇERİK:

 • Yönetim Ana Fonksiyonları ve Birbirleri ile Olan İlişkileri

 • Kurumun Misyonu, Vizyonu, Değerleri, Strateji ve Hedefleri

 • Kurumun İnsan Kaynakları Strateji ve Politikaları

 • Eğitim Stratejisinin Belirlenmesi

 • Eğitim Politikasının Belirlenmesi

 • Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

 • Eğitimin Planlanması ve Politikaların Belirlenmesi

 • Eğitim Bütçesinin Hazırlanması

 • Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması

 • Eğitimin Değerlendirilmesi

 • Eğitim Raporunun Hazırlanması

 

YÖNTEM: 

Teorik bilgi, vaka analizleri, test, uygulama ve grup çalışmaları

SÜRE: 

2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Eğitim planlaması ve yönetimi konusunda kendisini geliştirmek isteyen, şirketlerde eğitim planlamasından ve yönetiminden sorumlu tüm çalışanlar ve yöneticiler.

bottom of page