top of page

Mehmet Gürsoy

egitmen 1.jpeg

1976 yılında İstanbul’da doğdum. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi ve sonrasında İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldum. 


Rota Yönetim Geliştirmede 1999 yılında eğitim asistanı olarak profesyonel iş hayatına girdim ve işimle direk bağlantısı olduğunu düşündüğüm Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış Yüksek Lisans programına başladım. Rota Yönetim Geliştirmede, iletişim eğitimleri, Öğrenen Organizasyonlar, Sistem Düşüncesi, Paylaşılan Vizyon ve Takım Halinde Öğrenme Laboratuvarı konularında eğitimler verdim ve proje ekiplerine koçluk yaptım.


2003 yılında İsviçre Sigortada Eğitim Uzmanı olarak başladığım görevime, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Yardımcılığı ve ERGO Holding Eğitim Müdürlüğü ile devam ettim. Bu süreçte tüm grup şirketlerinin personel ve acente eğitimlerinin tasarlanması, verilmesi, bütçelenmesi, planlanması, işe alım, performans sistemi gibi konularda çalıştım. 800 personel ve 1500’ ün üzerinde acentenin yıllık eğitimlerinin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, içeriklerinin oluşturulması, planlaması, tedarikçi seçimi, bütçelenmesi, raporlanması ve iç eğitimcilerin yetiştirilmesi süreçlerini ekibimle birlikte yönettim. Yüzlerce acente ve acente çalışanı ile tüm şirket personelinin satış ve kişisel gelişim eğitimlerini iç eğitimci olarak hazırlayıp verdim.


Kurumsal çalışma dönemimde Koçluk kavramı ilgimi çekti, 2005 te koçlukla tanışmamın ardından kurum içinde farklı unvanlardaki yönetici ve çalışanlara koçluk yaptım. 2009 yılında Adler International’ dan aldığım Koçluk eğitimi sonrasında profesyonel koçluk yapmaya karar verdim.


Ekim 2010’ da Ergo Holding Eğitim Müdürlüğü görevimden ayrıldığımdan beri kurumsal ve bireysel koçluklarla birlikte yetkinlik ve farkındalık geliştirici eğitimler veriyorum.

Mehmet Gürsoy was born in Istanbul in 1976. He graduated from Hüseyin Avni Sözen Anatolian High School and then from Istanbul University, Department of Labor Economics and Industrial Relations.


He entered professional business life as a training assistant in Route Management Development in 1999 and started the Organizational Behavior Master's program at Marmara University, which he thinks to have a direct connection with his work. In Route Management Development, he gave trainings on communication trainings, Learning Organizations, Systems Thinking, Shared Vision and Team Learning Laboratory and coached project teams.


He started his job as a Training Specialist in Switzerland Insurance in 2003, and continued with the Human Resources and Training Assistant Manager and the ERGO Holding Training Manager. In this process, he worked on issues such as designing, delivering, budgeting, planning, recruitment, performance system of personnel and agency trainings of all group companies. Together with his team,he managed the processes of determining the annual training needs of 800 personnel and over 1500 agencies, creating their content, planning, selecting suppliers, budgeting, reporting and training internal trainers. As an internal trainer, he prepared and delivered sales and personal development trainings for hundreds of agency and agency employees and all company personnel.


The concept of coaching caught my attention during my corporate working period. After he met coaching in 2005 and specialized on the subject, he began coaching managers and employees of different titles within the company. After the Coaching training he received from Adler International in 2009, he decided to become a professional coach.


Since he left his position as Ergo Holding Training Manager in October 2010, he has been providing competence and awareness-building trainings along with corporate and individual coaching.

English Trainers
bottom of page