top of page

Eğitim & Gelişim > Yönetim ve Liderlik
ETKİLİ TAKIM YÖNETİMİ

AMAÇ:

Programın amacı, şirket bünyesindeki departmanlar arası ve departmanlar içi iletişimin kuvvetlendirilmesi, takım ruhunun oluşturulması ve ortak karar alma becerilerinin geliştirilmesidir. Program sonunda katılımcılar iç müşteri olarak birbirlerini yorumlamayı ve gereksinimlerini karşılamayı öğrenecekler, ortak karar alma süreçlerinde verim artırıcı teknikleri öğrenecekler, iş bölümü için kişilik özelliklerini teşhis etmeyi öğrenecek, takım oyununda kendi güçlü ve güçsüz yönlerini saptayacaklar, başkalarında teşhis ettikleri özelliklerden takımı motive etme ve iletişim kurma sırasında yararlanmayı öğreneceklerdir.

 

İÇERİK:

 • Takım Nedir, Takım Olma Gerekçesi Nedir?

 • Takımın Organizasyona Yararları Nelerdir?

 • Takım Kurma ve Yönetme Nasıl Yapılır?

 • Takım Oluşumunun Aşamaları

 • Başarılı Takım Üyelerinin Özellikleri

 • Etkili Takım Liderinin Özellikleri

 • Etkili Takım Çalışmaları Engelleri ve Takım Çalışması Modeli

 • Uzlaşma Odaklı ve Sorun Odaklı Üyeler

 • Öğrenen Takımlar Kuruma Neler Kazandırır?

 • Ekip Çalışması Sonuçları

 • Ekip Çalışmasında Kullanılan Yöntemler

 • Problem Çözme ve Karar Verme

 • Beyin Fırtınası, Neden–Sonuç Analizleri

 • Takım Çalışmasında Üye Rolleri

 • İletişim ve Etkileşim

 • Takım Üyelerinin Motivasyonu

 

YÖNTEM: 

Teorik bilgi, vaka analizleri, test, uygulama ve grup çalışmaları.

SÜRE: 

2 Gün

 

KATILIMCI PROFİLİ:

Takım çalışması, takım liderliği ve takım üyesi olmak konusunda kendisini geliştirmek isteyen tüm profesyoneller.

bottom of page