top of page

AMAÇ:

Program süresince katılımcılarla farklı sektörde yer alan finansal tabloların yorumlanması üzerine yoğunlaşılarak böylece teknik bilgilerinin yanı sıra yorumlama becerilerinin de arttırılması sağlanmaktadır.

İÇERİK:

 • Finansal Analiz

  • Tanımı, amacı, kullanıcılar, araçlar

 • Finansal Tabloları Etkileyen Faktörler

 • Finansal Tabloların Tanıtımı

  • Tek düzen hesap planı

  • Mali tablolar (bilanço, gelir tablosu, dipnot ve ekleri)

  • Ek mali tablolar (satışların maliyeti tablosu, kâr dağıtım tablosu vb.)

  • Finansal tabloların analize uygun hale getirilmesi (aktarma- arındırma işlemleri)

 • Finansal Analiz Teknikleri

  • Dikey analiz

  • Oran analiz

  • Trend analiz (nakit)

  • Akım analiz

 • Farklı sektörlerde yer alan firmaların finansal tablolarının karşılaştırılması

 

SÜRE: 

2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Şirketlerin mali analiz (mali tahlil), finansman bölümlerinde çalışan yetkililer ve yöneticiler.

bottom of page