top of page

Eğitim & Gelişim > Finans Yönetimi
FİNANSAL MATEMATİK

AMAÇ:

Programın amacı, finansal hesaplamalarda kullanılmak üzere, temel finans matematiği kavramlarının uygulamalarıyla aktarımı amaçlanmaktadır.

İÇERİK:

  • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları

  • Basit - Bileşik Faiz Hesaplamaları

  • Nominal ve Efektif Faiz Oranları

  • Bugünkü Değer - Gelecekteki Değer Hesaplamaları

  • İskonto Hesaplamaları

  • Annuite Hesaplamaları ve Amortisman (geri ödeme) Tablosu

  • Net Bugünkü Değer

  • İç Verim Oranı (IRR)

  • Bono ve Tahvil Hesaplamaları

 

SÜRE: 

2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Şirketlerin mali analiz, finansman ve fon yönetimi bölümlerinde çalışanlar.

bottom of page