top of page

Eğitim & Gelişim > Finans Yönetimi
FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS

AMAÇ:

Programın amacı, finansçı olmayan yöneticilere genel finans kavramlarının tanımlanması ve yöneticilerin şirketlerin stratejik yönetiminde eldeki finansal araçlardan azami faydayı almalarının sağlanmasıdır.

İÇERİK:

 • Temel Tanımlar

 • Finansal Piyasalar ve Makro Ekonomi Analizi

  • Şirket stratejileri ve finansal araçların finansal tablolara olan yansımaları

 • Muhasebe-Finansman-Üretim-Denetim Arasındaki Etkileşim

 • Muhasebenin Temel Unsurları

  • Muhasebe denklemi ve bilanço

  • Gelir tablosu nedir?

  • Bilanço ve gelir tablosu arasındaki etkileşim

  • Kasadaki mevcut para “şirket geliri” midir?

 • Maliyet Mantığı ve Gider Kalemlerinin Kontrolü

 • Finansal Tablolar ve Bazı Değerlemeler (Gelir Tablosu, Mizan, Stok ve Nakit Akışı Yönetimi)

 • “Mizan” Nedir ve “Mizan” dan Neleri, Nasıl Takip Ederiz?

 • Nakit Akışı ve Bunun Önemi

 • Bankaların Finansal Tablolarda Görmek İstedikleri

 • İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Tahmini ve Net İşletme Sermayesi Yönetimi

 • Bütçeleme Nedir? Nasıl Kullanılır?

  • Bütçelemede gerekli bilgilerin ortaklaşa kullanımı ve parametre değişikliğinin gelir tablosu ve diğer finansal verilere yansıması

 • Net İşletme Sermayesi” kavramı ve kullanılabilecek “enstrümanlar” “likidite” ve borç yönetimi

 • Finansal Kararlar ve “Finans Matematiği”

 • Yerel Finansman Olanakları-İşlem Seçimi ve “Dış Yatırımcının” Değerlemesi Şirket-Mali Sistem (Banka-Yatırımcı-Hissedar) Bilgi Alışverişinde Ana Noktalar

 • Yurt Dişi İşlemlerinin Şirket Bilançosu ve Gelir Tablosu Üzerindeki Olası Etkileri

 • “Enflasyon Muhasebesi” Uygulamasının Bilanço ve Gelir Tablosuna Olası Etkileri

 

NOT: Bu eğitim programı süresince katılımcıların yanlarında hesap makinesi

bulundurmaları gereklidir.

 

SÜRE: 

6-8 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Konuyla ilgili tüm çalışanlar.

bottom of page