top of page

Eğitim & Gelişim > Yönetim ve Liderlik
İÇGÖRÜ: KARAR ALMADA BİLGİ'DEN STRATEJİYE YOLCULUK

AMAÇ:

Programın amacı, kararlarımızı alırken ihtiyacımız olan bilgiye nasıl ulaşılacağı, bilginin ve pazarlama araştırmasının nasıl kullanılıp nasıl kullanılmaması gerektiği konularında pratik ve uygulanabilir bir rehberlik sağlamak ve son yılların önemli kavramı olan “içgörü”nün bu süreçteki rolünü katılımcılara aktarmaktır.

 

Programın sonunda katılımcılar;

 • Sağlıklı karar alma sürecinin nasıl işlediğini,

 • İş hedeflerinin en etkin nasıl formüle edileceğini,

 • Bir brifingin nasıl hazırlanması gerektiğini,

 • Karar almada bilgi, birikim ve iç görünün önemini,

 • İç görü odaklı stratejinin ne olduğunu ve nasıl geliştirileceğini; öğrenecek ve  genel hatlarıyla bir pazarlama araştırmasının karar alma sürecinde nasıl  kullanılabileceğini pratik uygulamalarla keşfedecektir.

İÇERİK:

  • Karar Alma: Stratejik, Taktik, Operasyonel Kararlar, Karar Süreci

  • Bilgi ve İçgörü: Veriden Birikime Nasıl İlerlenir? Bir Araştırma Nasıl Yapılır? Araştırma Sonuçları Nasıl Kullanılır?

  • 5A: Bilgiden Stratejiye Yolculuk: Amaç, Araştırma, Ana İç görü, Aksiyon Planı, Aksiyon (Örnek bir vaka üzerinden öğrenme)

  • Uygulama (Gruplar halinde seçilen konular üzerinden 5A aşamalarının üzerinden geçilir.

 

SÜRE: 

2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Pazarlama, satış, finans, ürün geliştirme, stratejik planlama gibi fonksiyonlarda çalışan, stratejik, taktik veya operasyonel karar alma sürecinde yer alan uzman ve yöneticiler.

Maksiumum katılımcı sayısı: 20

bottom of page