top of page

Eğitim & Gelişim > İnsan Kaynakları
İŞYERİNDE MOBBİNG VE HUKUKİ SONUÇLARI

AMAÇ:

Programın amacı, çalışanlar, işyeri sahipleri ve yöneticiler açısından mobbing konusunda farkındalık yaratarak, mobbing’in çalışma hayatımızdaki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaktır.

İÇERİK:

 • Mobbing’in Tanımı ve Tarihçesi

 • Dünyada ve Türkiye’de Mobbing

 • Mobbing Denince Ne Anlıyoruz? Her Eylem Mobbing Midir?

 • Yoksa Mobbing Mağduru muyum?

 • Müdürüm Masama Dosya Fırlattı. Bana Mobbing mi Uyguluyor?

 • Mobbing’in Nedenleri

 • Mobbing Sürecinde Yer Alan Kişiler

 • İşverenden çalışana yönelik mobbing

 • Çalışandan diğer çalışana yönelik mobbing türleri

 • Mobbing Mağdurlarının Kişilik ve Psikolojik Özellikleri

 • Mobbing Uygulayan Kişilerin Psikolojik Özellikleri

 • Mağdurların Mobbing’e Verdiği Tepkiler

 • Mobbing’in Kişiler Üzerindeki Etkileri

  • Psikolojik

  • Ekonomik

  • Sağlık

  • Çalışma verimliliği

 • Mobbing’in İşyeri Açısından Etkileri

 • Mobbing’de İşverenin Sorumluluğu

 • Mobbing’e Karşı Hukuk Yolları

 • Ülkemizdeki Uygulamada Mobbing

 • Örnek mobbing vakaları ve örnek çalışma

 • Dava örnekleri

 • Mahkemeler ve yargıtay tarafından verilen kararlar

 • Soru - cevap

YÖNTEM: 

Ülkemizdeki mahkeme ve yargıtay kararları ışığında bilgi aktarımı ve uygulamalar.

SÜRE: 

1 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Tüm birim çalışanları ve yöneticiler.

bottom of page