top of page

AMAÇ:

Programın amacı, katılımcıların başta beyin olmak üzere sahip olduğu tüm bilişsel kaynakları daha verimli kullanarak işlerine yöneltmesini ve etkin sonuçlar üretmesini sağlamaktır.

 

İÇERİK:

 • Bilgiyi İşleme

 • Çağımızın hastalığı - aşırı bilgi yüklemesi

 • Multitasking (çokgörevlilik) efsanesi

 • ACTE formülü 

 • İnsan Beyni

  • Mevcut araştırmalar

  • Beyin, yapısı, bileşenleri ve öğrenme

  • Bağlantılar, şablonlar ve ilişkiler

  • Beyni koruyup kollamak

  • Beyni bir bütün olarak kullanmak

  • Zihin Haritaları

  • Geleneksel çalışma alışkanlıkları

 • Zihin haritaları

  • Uygulama alanları

  • Avantaj & dezavantajları

 • Hafıza

  •  Kısa ve uzun dönemli hafıza

  • Öğrenme süreci ve bilginin hafızaya kaydedilmesi

  • Hafızayı geliştirmek için ipuçları ve teknikler

 • Hızlı Okuma Teknikleri

  •  Okuma teknikleri

  •  İleri okuma teknikleri ve uygulamaları

  •  Çalışma ödevi

 • Akıllı Çalışmak

  • Zamanı ve öncelikleri yönetmek

  • Doğru seçimleri yapmak

 • Altın Üçgen Uygulaması

  • Hızlı okuma - zihin Haritası – hafıza

 • Motivasyon ve Hedefler

  • Kişisel motivasyona yeni bir yaklaşım

  • 7 adım planı: Hayalden aksiyona

SÜRE: 

1 Gün

 

KATILIMCI PROFİLİ:

Tüm seviyelerden çalışanlar ve yöneticiler.

bottom of page