top of page

Eğitim & Gelişim > Yönetim ve Liderlik
KALİTE VE SÜREÇ ODAKLILIK

AMAÇ:

Programın amacı, her katılımcının toplam kalite ve süreç yönetiminin temel ilkelerini kavrayabilmesini, süreç yönetimi ve süreç iyileştirmede kullanılan temel araçları uygulayabilmesini sağlamaktır.

 

İÇERİK:

  • Kalite, TKY, ISO 9001 Kavramları

  • Süreç Kavramı ve Süreç Yaklaşımı

  • Süreç Yönetimi

  • İşletme Organizasyonu ve Süreç Yönetimi

  • Bütünsel Bakış

  • Süreç Hiyerarşisi, Süreçler Arası İlişkiler

  • Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirmede Kullanılan Araçlar

  • Sürekli İyileştirme

  • Uygulamalar

 

SÜRE: 

2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Uzmanlar ve yöneticiler

bottom of page