top of page

Eğitim & Gelişim > İnsan Kaynakları
KİMLİKLER BAZINDA İNSAN KAYNALARI

AMAÇ:

Programın amacı, insan kaynaklarının etki alanlarına yönelik yönetim sistemlerinin tasarımı aşamasında işveren, insan kaynakları çalışanı, işçi ve paydaş kimliklerini kullanarak süreci irdelemek ve var olan süreçleri tekrar kurgulayarak verimlilik analizi yapmak.

İÇERİK:

  • İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Nedir?

  • Fonksiyonlar Arası Bağlantı Nasıl Kurgulanmalıdır?

  • Çalışan ve İşveren Arasındaki İlişki Nasıl Kurulmalıdır?

  • İşe Alım, İşten Çıkış gibi Süreçlerin Yönetiminde İK Fonksiyonları Nelerdir?

  • Kurumsal Kültürde İK Rolü Nedir?

  • Şirket için Talimat, Prosedür gibi Evrakların Hazırlanmasında İK’nın Rolü ve Bakış Açısı Nasıl Olmalıdır?

YÖNTEM: 

Bilgi aktarımı ve uygulamalar

SÜRE: 

1 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

İK çalışanları.

bottom of page