top of page

AMAÇ:

Programın amacı, iç ve dış tanıtım süreçleri içinde kurum değerliliğinin yaratılmasını, çalışanın ve müşterinin firmayı kurum olarak algılamasını sağlamak; kurumsallaşmanın fikri altyapısını oluşturmak ve başarı şartlarının etkin olarak uygulanmasını sağlayarak güçlü bir kurumsallaşma yaratmak, çalışanda ve müşteride kuruma aidiyet duygusu kazandırmanın yol ve yöntemlerini göstermektir.

İÇERİK:

 • Kurum Yaratma ve Çalışan İlişkisi

 • Kurumun Tanımı ve Kurumsallaşmanın Önemi

 • Kurumsallaşmanın Firmalar Açısından Faydaları

 • Kurumsallaşmanın Tüketiciler Açısından Faydalar

 • Kurum Yaratma ve Başarı

 • Kurumsal Gelişme Faaliyetleri

 • Kurum İmajı ve Satışa Etkileri

 • Kurumsal Kültürün Çalışma Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

 • Kurumsallaşmanın Başarı Şartları ve Etkili Kurumsallaşma Stratejileri

 • Kurumsallaşmanın İnsan Kaynakları Yönetimindeki Önemi

 • Kurum Kültürü Açısından Kurum Taahhütlerinin Önemi

 • Kurumsal Aidiyet Duygusunun Tanımı

 • Aidiyet Oluşturmada ve Kazanmada Takip Edilecek Basamaklar

 • Aidiyet Stratejisinde Kullanılacak Temel Yaklaşımlar

 • Aidiyet Duygusu Kazandırmak İçin Kullanılan Yöntemler

 • Kurum Kültürünü Yeniden Yapılandırmak İçin Kullanılan Yöntemler

 • Kurum Kültürü Yaratılmasında Yönetimin Görevleri

 • Kurum Kültüründe Yönetimin Üç Boyutu (Teknik, Beşeri ve Kavramsal)

 • Yönetim Yaklaşımları: Klasik, Neo – Klasik ve Yeni Yönetim Yaklaşımları

 • Bilimsel Yönetimin İlkeleri

 • Kurum Kültürünün Performans ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi

 • Kurum Kültürünün Mutluluk ve Huzur Verici Etkisi

 • Kurum Kültürünün Katmanları

 • İnançlar ve Varsayımlar

 • Kurumsal Kültürün İşlevi

 • Kültürel Farklılıklar

 • Kültürün Görünen Sembolik Özellikleri

 • Paylaşılan Değerler Nasıl Oluşuyor?

 • Hızlı Değişim

 • Kültür Modelleri

 • İnsana Yaklaşım

 • İş Ahlakının Gündemdeki Konuları

 • Etik İlkeler

 • Etik Dışı Davranışlar

 • Hiyerarşik Düzeylere Göre Yönetim Becerileri

 • Yöneticilerin Kavramsal Becerilerini Geliştirme

 • Fark Yaratan Kurumsal Özellikler

 • Kültür Değişikliği Oluşturmanın Gizli Tuzakları

 • Kurumsal Mükemmelliğin Nitelikleri

 • Kurum Kültürü ve Aidiyet Duygusunun Başarıya Katkısı

 • Kurum Kültürü İçin Kalite Politikası Oluşturma

 • Kurum Kültürü İçin Hedefler Geliştirme

 • Kurumsal Kültür Stratejileri

 • Güçlü Kurum, Güçlü Ekip, Mutlu Çalışan Zinciri Yaratma

 • Kurum Kültürü İle Katmadeğer Yaratma

 • Kurum Kültürünün İç ve Dış Tanıtıma Katkısı

 

YÖNTEM: 

Teorik bilgi, vaka analizleri, test, uygulama ve grup çalışmaları.

 

SÜRE: 

2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Tüm çalışanlar ve yöneticiler.

bottom of page