top of page

Eğitim & Gelişim > İnsan Kaynakları
KURUMSAL YETKİNLİK BELİRLENMESİ

AMAÇ:

Programın amacı, katılımcıları yetkinlikler ve yetkinlik bazlı mülakat teknikleri konusunda bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile bu konulardaki yetkinliklerini geliştirmektir.

 

İÇERİK:

 • Temel Tanımlar

 • Vizyon, misyon, strateji

 • Beceri, yetkinlik

 • Yetkinlik Kavramı

 • Yetkinliğin tanımı, unsurları ve ilişkili olduğu diğer kavramlar

 • Kurumsal ve kişisel yetkinlikler ilişkisi

 • Yetkinliklerin kullanıldığı temel İK süreçleri

 • Yetkinliklerin Belirlenmesi

 • Kritik başarı faktörleri ve yetkinlikler

 • Yetkinlik tanımlarının belirlenmesi

 • Stratejik yetkinlikleri ve kilit görevleri belirlemek

 • Temel yetkinlikleri oluşturmak

 • Yetkinlik derecelendirme ve davranış göstergeleri

 • Yetkinlik Göstergelerinin Belirlenmesi

 • Yetkinlikler Sözlüğü ve Oluşturulması

 • İnsan Kaynakları Sistemlerinin Yetkinliklere Uyarlanması

  • Seçme ve yerleştirme

  • Performans değerleme

  • Kariyer geliştirme

  • Eğitim gereksinimleri

SÜRE: 

2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

İK bölümü çalışanları.

bottom of page