top of page

Eğitim & Gelişim > Finans Yönetimi
MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ VE KREDİLENDİRME SÜRECİNDEKİ ROLÜ

AMAÇ:

Programın amacı, bilanço kalemlerinin ve mali tabloların nasıl analiz edileceğine dair bilgi vermek, analiz teknikleri hakkında bilgilendirmek ve tahsis süreci içerisinde yer alan kredi limit ve teminatların belirlenmesine yönelik bilgi aktarımı sağlamaktır.

İÇERİK:

  • Mali Tablolar ve Özellikleri

  • Tek Düzen Hesap Planı

  • Gelir Tablosu Kalemleri ve Yorumlanması

  • Mali Analiz Yöntemleri ve Kullanılan teknikler

  • Finansal ve Ticari Borçların Şirket Değerine Etkisinin Değerlendirilmesi

  • Kredi Limit ve Teminatların Belirlenmesi

  • Risk Parametreleri

 

SÜRE: 

2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Finansman ve muhasebe bölümlerinde çalışan ilgili yöneticiler ve uzmanlar katılabilir.

bottom of page