top of page

AMAÇ:

Etkili liderlik, bireyin benliğini tanıması ve kendi kendini yönetmesi ile başlar.

Lider öncelikle kendi potansiyelini geliştirmek, kendi kendine koçluk yapmak,

kendi kendisinin lideri olmak durumundadır.

 

Programın amacı, transaksiyonel analiz teorisinin sunduğu araçları kullanarak

katılımcıların davranışları ve kişiler arası ilişkileri ile ilgili farkındalıklarını

artırmak, sistem ve organizasyonların işleyişine dair farklı bir perspektif

sunmaktır.

İÇERİK:

 • Benliğini Tanıma – Benlik Durumlarının Detaylı İncelenmesi

 • Ebeveyn Benlik Durumu

 • Yetişkin Benlik Durumu

 • Çocuk Benlik Durumu

 • İletişim / Etkileşim

 • Paralel Etkileşim

 • Çapraz Etkileşim

 • Çift Yönlü Etkileşim

 • Etkileşimde Bir Engel: Bağımlılık İlişkisi

 • İletişim Kurarken Temel İhtiyaçlar

 • Kabul Görmek

 • Yaşam Pozisyonları

 • Çift Yönlü Etkileşim

 • Yapılandırmak: Zamanı Kullanma Şekilleri

 

SÜRE: 

1 Gün

 

KATILIMCI PROFİLİ:

Yöneticiler ve Yönetici Adayları’nın katılması önerilir.

bottom of page