top of page

AMAÇ:

Problem Çözme & Karar Verme eğitimi katılımcıların problem çözme ve karar verme yeteneklerini geliştirmek, onlara yaratıcı düşünebilme konusunda ilham vermek, problemler karışısında olumlu tutum sergilemelerini ve olaylara geniş açıdan bakabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Çözüm odaklı bakış açısı üzerine kurulu olan bu eğitim katılımcılara problemleri/fırsatları doğru tanımlamayı, ‘kök neden’lerini bulmayı, alternatif çözümler üretip geliştirmeyi ve bunların arasından seçim yaparak isabetli karar vermeyi öğrenmeyi, yaratıcı zekayı hayata geçirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

İÇERİK:

 • Problem ne demektir? Probleme bakış

 • Problemlerin olumlu/olumsuz yanları

 • Problem çözmenin kritik başarı faktörleri

 • Problemlerin yapısı

 • Problemlerin karşısındaki tutumumuz

 • Problemin psikolojisi

 • Kök nedene inme

 • Doğru soruları sorma

 • Uygulamalar

 • Problem Çözme ve Fikir Üretme Araçları

  • Beyin Fırtınası

  • 6 şapkalı düşünme tekniği

  • Balık kılçığı

  • Benchmarking

 • Fikir üretmek : Sağ beyin – sol beyin

 • Zihin haritası

 • Yaratıcılık

 • 20 fikir metodu

 • Analoji

 • Kutunun dışına çıkmak – farklı düşünmek

 • Karar vermek

 • Karar vermede engeller (data bombardımanı, detaycılık, mükemmeliyetçilik…)

 • Ortak karar alma

 • Grup sinerjisinden faydalanma

 • Uygulamalar

 • Çeşitlilik ve fikir zenginliği için gereken ortam

 

SÜRE: 

2 Gün

 

KATILIMCI PROFİLİ:

Tüm seviyelerden çalışanlar ve yöneticiler.

bottom of page