top of page

Eğitim & Gelişim > Yönetim ve Liderlik
PROJE VE SÜREÇ YÖNETİMİ

AMAÇ:

Bu eğitim ile her katılımcının proje yönetiminin temel kavram ve ilkelerini kavraması ve proje yönetiminde kullanılan temel araç ve yaklaşımlarla ilgili kolaylaştırıcıları örnek durumlar kapsamında uygulamaya sokabilmesi hedeflenmektedir.

İÇERİK:

 • Proje Kavramı

 • Proje Yönetimi

 • Toplam Kalite ve Proje Yönetimi

 • Proje Ekibi Oluşturma

 • Proje Ekibi Sözleşmesi

 • Proje Yönetimi Araçları

 • CPM

 • PERT

 • GANNT şemaları

 • Karşılaştırma matrisleri

 • İletişim

 • Liderlik

 • Ekip Üyelerinin Rolleri

 

SÜRE: 

3 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Proje yöneticileri ve ekip üyeleri.

bottom of page