top of page

Eğitim & Gelişim > Satış ve Pazarlama
SATIŞTA MÜŞTERİ VE İLİŞKİ YÖNETİMİ

AMAÇ:

Programın amacı, şirketlerin müşteri teması olan çalışanlarının müşteri ilişki yönetiminde ve satış sürecinde gelişmelerinin sağlanmasıdır.

İÇERİK:

  • Satış Sürecinin Adımları ve İlişki Yöneticisi Rolünün Konumu

  • Satış Sürecinde Kullanılan Çeşitli Teknikler ve Satış Koçu Yaklaşımı

  • Müşteri Profilini ve İhtiyacını Anlamaya Odaklanmak

  • Kişisel Davranış Profilinin İlişki Yöneticisi Üzerindeki Etkileri

  • Farklı Müşteri Profilleri için Farklı Satış Stratejileri Geliştirmek

  • Kişisel Davranış Engelleri Yüzünden Satış Fırsatlarını Kaçırmak

  • Kişilerarası İletişim ve Empatik İlişki Prensipleri

  • Satış Sürecinde Takım Olarak Çalışmak ve İç İlişkilerin Yönetimi

  • Satış Sürecinde Motivasyonun Paylaşımı ve Ortak Takım Değerleri

 

SÜRE: 

1-2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Müşteri veya tedarikçi teması olan tüm çalışanlar ilişkili gruplar halinde katılabilir.

bottom of page