top of page

AMAÇ:

Bu programın amacı; günlük hayatımızın bir parçası olan “stres” kavramı ile ilgili katılımcıların bilgi sahibi olması ve geniş anlamıyla performanslarının olumsuz etkilenmesini önlemek için pratik teknikler öğrenmelerini sağlamaktır.

İÇERİK:

 • Stres Kavramı: Varlığı bir dert yokluğu yara!

 • Rasyonel Beyin ve Limbik Beyin

 • Amigdala! Abartma!

 • Bir Erken Uyarı Sistemi Olarak Stres

 • İyi Stresi ve Kötü Stresi Ayıt Etmek

 • Aşırı Yüklenme ve Toksik Endişe

 • Endişe üretkenlik yakıtı olabilir mi?

  • Eyleme dönüştürmek

 • Stres altında kendini kontrol etmek

 • Bir itici güç olarak stres

 • Stres ve İş Yaşamı

 • Akıllı Dengeyi bulmak

SÜRE: 

1 Gün

 

KATILIMCI PROFİLİ:

Tüm çalışanlar.

bottom of page