top of page

Eğitim & Gelişim > İnsan Kaynakları
SMART HEDEF BELİRLEME (PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ) EĞİTİMİ

AMAÇ:

Programın amacı, katılımcıları yetkinlikler ve yetkinlik bazlı mülakat teknikleri konusunda bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile bu konulardaki yetkinliklerini geliştirmektir.

İÇERİK:

  • Hedef Kavramının Evrimi

  • Hedefe Benzeyen Kavramlar: Misyon, Politikalar ve Stratejiler

  • SMART Hedeflerin Nitelikleri

  • Hedeflerin Kullanıldığı Yerler

  • Sık Karşılaşılan Hedef Belirleme Hataları

  • Bir Yetkinlik Olarak Hedef Belirlemede Durumsallık

  • Hedef Belirlemenin Süreçlendirilmesi

  • Hedef Belirlemenin Performans Sistemlerinde Kullanılması

 

YÖNTEM: 

Simülasyonlar

Gerçek vaka etütleri

SÜRE: 

1 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Her grup kendi içinde homojen olmak ve eğitimi gruba uyarlamak kaydıyla: Planlama sorumluluğu olan orta düzey yöneticiler, teknik bir sorumluluğu olan uzmanlar, proje ekipleri.

bottom of page