top of page

Eğitim & Gelişim > İnsan Kaynakları
SON DEĞİŞİKLİKLERLE SGK UYGULAMALARI VE İŞVEREN İŞLEMLERİ

AMAÇ:

5510 sayılı kanun kapsamında SGK uygulamaları ve işveren işlemleri ile ilgili önemli değişiklikler olmaktadır. Programın amacı, son genelgeler ve tebliğler kapsamında kısa vadeli sigorta kollarına yönelik SGK uygulamalarındaki değişikliklerin (iş kazası, meslek hastalığı, vb), işverenler ve sigortalılar açısından genel sağlık sigortasının ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından tüm işveren yükümlülüklerinin yanı sıra 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun en önemli düzenlemelerinin açısından değerlendirilmesidir.

İÇERİK:

 • Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları

 • Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Yönelik SGK’nın Son Uygulamaları

 • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında İş Kazası ve Meslek Hastalığı

  • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Kayıt ve Bildirim Süreleri

 • Geçici ve Sürekli İş Göremezlik Sonucu Sağlanan Hak ve Menfaatler

  • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sonucu Açılacak Ceza ve Maddi-Manevi

  • Tazminat ve Rücuan Tazminat Davaları

  • Davalarda İşveren, İşveren Vekili, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlarının Sorumlulukları

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatında İşveren Teşvikleri

  • Halen Uygulanmakta Olan Tüm İşveren İstihdam Teşvikleri

  • Birden Fazla Teşvikten Yararlanma Şartları

  • 2011/45 Sayılı Genelge Kapsamında 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Prim Teşviki (İlave İstihdam Teşviki) Uygulaması

 • İşveren İşlemleri

  • İşyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi

  • İşyeri devri

  • Part time iş sözleşmesiyle çalışanların işe giriş bildirgelerinin e-bildirge şifresiyle verilmesinin usul ve esasları

  • İdari para cezaları ve meydana gelen son değişiklikler

  • Eksik gün bildirimleri ve son değişiklikler GSS uygulamaları

  • Part time iş sözleşmesiyle çalışanların GSS bildirimleri

  • Ücretsiz izin uygulamaları ve GSS bildirimleri

  • E- rapor uygulaması

 • Prime Esas Olan / Olmayan Kazançlar

 • İdari Para Cezaları

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının İşverenler Açısından Değerlendirilmesi

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işverenin görev, yetki ve yükümlülükleri

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tehlike sınıfları ve risk analizi

  • Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

  • Güvenlik raporu veya Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

  • Diğer yükümlülükler

SÜRE: 

1 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

İnsan Kaynakları işe alım ve özlük haklarına ilişkin departman çalışanları, hukuk müşavirleri ve avukatlar.

bottom of page