top of page

Eğitim & Gelişim > İnsan Kaynakları
SON DÜZENLEMELERLE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE BORDRO HESAPLAMA BİLGİLENDİRMESİ

AMAÇ:

Programın amacı, şirketlerin İnsan kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve yöneticilerin iş hukuku ve personel uygulamaları konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için temel bilgilerin aktarılmasıdır. Sunumun konusu gereği işçiye ödenecek ücret ve iş sonu tazminat hesaplamaların dayanağını oluşturan maddeler ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

İÇERİK:

 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 • Tanımlar

 • Sigortalılığın başlangıcı ile ilgili uygulamalar

  • Sigortalılığın sona ermesi ile ilgili uygulamalar

  • İş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası ile ilgili uygulamalar

  • Hastalık sigortası ile ilgili uygulamalar

  • Geçici iş göremezlik ödeneği ile ilgili uygulamalar

  • Prim oranları

  • Prime eas ücretler

  • Aylık prim ve hizmet belgesi ile ilgili uygulamalar

  • Primlerin ödenmesi ile ilgili uygulamalar

 • Bordro Hesaplama

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri

  • Ücretin tanımı

  • Ücret sayılan ödemeler

 • Asgari geçim indirimi

 • Gelir vergisi oranları

 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri

 • İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri

 • Prime Esas Ücretler

 • Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Uygulamasında Yer Alan

 • Oranlar ve Parasal Büyüklükler

 • Hesaplamalar

  • Hafta ve genel tatil mesailerinde ücret hesabı

  • Fazla çalışma ücret hesabı

SÜRE: 

1 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

İnsan Kaynakları yöneticileri, uzmanlar ve uzman yardımcıları, firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkililer

bottom of page