top of page

AMAÇ:

Programın amacı, stratejik planlama ve yönetim yetkinliğinin geliştirilmesidir. Stratejik planlama, kurumun, şirketin uzun dönemli hedeflerinin, amaçlarının açık ve net olarak, gelecek yönelimli olarak belirlenmesi; bu amaçlara uygun performans hedefleri ve stratejilerinin temel yapısının oluşturulmasıdır. Stratejik yönetim ise stratejik planlama aşamasını esas alarak, kurumun, uzun dönemli performansını tanımlayan yönetsel kararların ve faaliyetlerin hayata geçirilip, izlenmesi, gerekli gelişmelerin planlanıp, faaliyete dönüştürülmesi sistematiğidir.

İÇERİK:

 • Organizasyonel Kurumsal Planlama İhtiyaçları

 • Amaca ve Hedefe Yönelik Oluşturulan Bir Kurumda Planlama İhtiyacı Nasıl Oluşur?

 • Strateji Nedir, Strateji Süreçleri Nelerdir?

 • Stratejik Kararlardaki Temel Özellikler Stratejik Yönetimin Temel Aşamaları

 • Stratejik Model Yapısı

 • Stratejik Planlama İle Amaçlananlar

 • Stratejik Planlama Adımları

 • Mevcut Durum, Konum Tespiti-dışsal Ortam Analizi

 • PEST Analizi

 • Mevcut Durum, Konum Tespiti-kurum İçi Yeterlilik İç Çevre Analizi

 • Kaynaklar, Yeterlilikler ve Stratejik Yetkinlik Analizi-SWOT

 • Örnek Bir SWOT Analiz Tablosu

 • Grup Çalışması-1, Mevcut Durum ve PEST analizi

 • Endüstri Analizi

 • Rekabet Avantajı

 • Stratejik Seçim Süreci

 • Stratejik Başarı Unsurları

 • Stratejik Gelişme Metotları

 • Kurum Vizyonu Belirlenirken Dikkate Alınacak Unsurlar

 • Vizyon Tanımı

 • Misyon Tanımı, Örnekler

 • Kurum Stratejilerinin Belirlenmesi

 • Kurum Stratejik Hedeflerinin Belirlenmesi Vizyon-Strateji Yayılımı

 • Grup Çalışması-2, Vizyon, Strateji, Hedefe Faaliyet Belirleme

 • Stratejik Plan Faaliyet, Sorumlu ve Terminlerin Oluşturulması

 • Örnek Bir Stratejik Hedef, Faaliyet Planı

 • Stratejik Plan Taslağı Gözden Geçirme

 • Stratejik Plana Son Halinin Verilmesi

 • Stratejik Plan, İşletme Çalışan Yayılım Yöntemleri

 • Stratejik Plan Gözden Geçirme Değerlendirme Sürecinin İşletimi, Öneriler

 • Eğitim, teorik bilgi, vaka analizleri, test, uygulama ve grup çalışmaları.

SÜRE: 

2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Stratejik planlama yetkinliğini geliştirmek isteyen tüm yöneticiler ve yönetici

adayları.

bottom of page