top of page

Eğitim & Gelişim > Kişisel Gelişim ve Yetkinlik Eğitimleri
STRATEJİK DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME

AMAÇ:

Programın amacı, işletmelerde çalışan kişilerin problem çözme ve yaratıcı düşünce üretme yönlerinin geliştirilmesi için gerekli zihinsel hazırlığın sağlanmasıdır. Program, çalışan herkesin problem çözme, karar verme ve bunları uygulama becerilerini geliştirmek, yaratıcı düşünebilme konusunda ilham vermek ve olaylara geniş açıdan bakabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

İÇERİK:

 • Organizasyonlarda Çözüm Odaklılık Yaklaşımı

  •  Çözüm odaklı bakış açısı, çözüm odaklı tutum ve davranışlar

  • Bu süreçte “yaratıcılık ve inovasyon”

  • Grup çalışması: Baskı altında çözüm odaklılık

 • Problem Nedir?

  • Problemlerin temel özelliği

  • Problem çözmenin kritik başarı faktörleri

  • Problemin psikolojisi

  • Engellere farklı açıdan bakma

  • Uygulama: Çöp sepeti

 • Problem Çözmede Etkinlik

  •  Kontrolümüz altındakiler / dışındakiler

  •  Değiştirebileceklerimiz / değiştiremeyeceklerimiz

  • Etkin çözüm için bir hayat sırrı ve uygulaması

 • Problem Çözme Adımları: Analiz

  • Problemi anlamak ve kök nedene inmek

  •  Neden sorusunun önemi

  •  Nedenler zinciri

  •  Kök neden sorusu uygulamaları

 • Problem Çözme Adımları: Seçeneklerin Tanımlanması

  • Beyin fırtınası

  • Ağaç diyagramı

  • Çam ağacı tekniği

  • Altı şapkalı düşünce tekniği

 • Organizasyonlarda Karar Verme

  • Bilgiyi aksiyona ve sonuca dönüştürme

  • Gerekli/gereksiz bilgiyi ayırt etme

  • Uygulama: Sıkışan Kamyon

 • Yaratıcı Düşünce

  • Yaratıcılık ve inovasyon

  • Yapısal düşünce

  • Sınırdışı düşünme

  • Beynin çalışma biçimi ve bunu kendi lehimize kullanma

 • Grup olarak düşünme ve karar verme

  • Grup kararı ve sinerji

  • Grup kararının çeşitleri, artı ve eksileri

 • Fikir Üretme

  • Takım içinde düşünce ortamı oluşturmak

  • Genel Değerlendirme – Aksiyon Planlama (Bu eğitimden sonra neleri farklı yapacağım?)

EĞİTİM YÖNTEMİ: 

 Bilgi aktarımı

 Zihin açıcı uygulamalar

 Bir problem çözme filminden bölümler

 Örnek videolar

 Uygulamalı grup aktiviteleri

SÜRE: 

2 Gün

 

KATILIMCI PROFİLİ:

Ekip yöneten yöneticiler, takım liderleri.

bottom of page