top of page

Eğitim & Gelişim > İnsan Kaynakları
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

AMAÇ:

Sürekli ve hızlı bir değişimin içinde olan işletmelerin değişime uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, değişimleri desteklemek için insan kaynakları yönetimine bütünsel bir bakış açısının kazandırılması gerekmektedir. Bu seminerde stratejik insan kaynakları yönetimi konusunu örnek olaylarla tartışmak amaçlanmaktadır.

İÇERİK:

  • İnsan Kaynakları Yönetimi

  • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

  • Değişim Yönetimi

  • Stratejik Öğeler

  • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Bileşenleri

  • Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması

  • İnsan Kaynakları Stratejisinin Organizasyon Stratejisine Entegrasyonu

  • İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkili Olabilecek Stratejiler

 

YÖNTEM: 

Teorik bilgi, vaka analizleri, test, uygulama ve grup çalışmaları.

 

SÜRE: 

1-3 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

“Stratejik İK Yönetimi” konusunda kendisini geliştirmek isteyen tüm çalışanlar ve yöneticiler.

bottom of page