top of page

AMAÇ:

Bu programın amacı, şirketin marka gücü, ürün karması, fiyatlandırma politikası, dağıtım kanalları ve tanıtım faaliyetlerini pazarlama odaklı ve mevcut misyona paralel olacak şekilde düzenleyerek satışları artırmak ve örgütsel verimlilik sağlamaktır.

İÇERİK:

  • Pazarlama Nedir?

  • Pazarlamanın 4P’si

  • Pazar Araştırması

  • Ürün

  • Fiyatlandırma Politikası

  • İletişim Hedefleri

  • Dağıtım Kanalları

  • İş Geliştirme

  • Strateji

 

SÜRE: 

2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Orta-üst düzey yönetici seviyesi dışındaki pazarlama, ürün/süreç/kanal geliştirme, ürün yönetimi ekipleri, satış ekipleri ile iş hayatına yeni başlayan az deneyimli çalışanlar.

bottom of page