top of page

AMAÇ:

Programın amacı, katılımcılara temel finansal tabloları ve muhasebe kayıt tekniğini öğretmek ve özellikle Türkiye uygulamalarını dikkate alarak muhasebeye yönelik düzenlemeler hakkında bilgi vermektir.

İÇERİK:

 • Temel Finansal Tablolar ve Amaçları

 • Bilanço

 • Gelir (Kâr-Zarar) Tablosu

 • Nakit Akış Tablosu

 • Muhasebe Kayıt Süreci

  • Muhasebenin temel kavramları

  • Muhasebe kayıt tekniği

  • Kayıt ortamları (muhasebe defterleri) muhasebe sürecinde kayıtlar

  • Mizan, envanter işlemleri, ayarlama kayıtları

  • Finansal tabloların düzenlenmesi

 •  Muhasebe Mevzuatı

  • Tekdüzen muhasebe sistemi

  • Muhasebe standartlarının önemi

  • Vergi mevzuatı ve muhasebe standartları ilişkisi

  • Muhasebede değerleme ve özel sorunlar

 • Varlıkların Değerlenmesi (nakit, menkul değerler, alacaklar ve ilgili sorunlar, stoklar ve ilgili sorunlar, iştirakler, maddi duran varlıklar, yeniden değerleme  ve amortisman, maddi olmayan duran varlıklar)

 • Borçların Değerlenmesi (kesin ve tahmini borçlar)

 • Öz sermaye, Gelirler ve Giderler İle İlgili Sorunlar

 

NOT: Bu eğitim programı süresince katılımcıların yanlarında hesap makinesi bulundurmaları gereklidir.

 

SÜRE: 

2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Konuyla ilgili tüm çalışanlar.

bottom of page