top of page

Eğitim & Gelişim > İnsan Kaynakları
TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN TEMEL HUKUK KAVRAMLARI

AMAÇ:

Programın amacı, hukukun temel kavramlarına yönelik her seviyede çalışan için bilinmesi önemli kavramlar hakkında bilgilendirme yapmaktır.

İÇERİK:

 • Temel hukuk kavramları

  • Gerçek kişilerin hukuki işlem yapma ehliyetine ilişkin esaslar

  • Tüzel kişilerin, özellikle ticaret şirketlerinin hukuki işlem yapma ehliyeti

 • Sözleşme ilişkilerine ilişkin sorunlar

  • Sözleşme ilişkilerinin kurulması

  • Sözleşme ilişkilerinden kaynaklanan borçların yerine getirilmemesi ile ilgili sorunlar

 • Kıymetli Evrak Hukuk

  • Kıymetli evrak hukukuna ilişkin temel kavramlar

  • Kıymetli evrak türleri

  • Devir şekilleri açısından kıymetli evrak niteliğindeki senetlerin değerlendirilmesi

  • Özel olarak çeke ilişkin sorunlar

 • Teminat Hukuku

 • Teminat türleri: Ayni teminatlar ve kişisel teminatlar

 • Kişisel teminat türleri

 • Hapis hakkı

 

SÜRE: 

2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Hukuk müşavirleri, avukatlar, denetim, teftiş bölümleri ve ilgili tüm departmanlarda bilgi sahip olmak isteyen çalışanlar.

bottom of page