top of page

AMAÇ:

Programın amacı, İnsan kaynakları bölümünde çalışan ve çalışacak olanlar ile yönetici adaylarının insan kaynakları yönetimi bakımından çalışanların ücretlendirilmesini önemle ele almaları ve mümkün olduğunca objektif kriterlere göre davranmaları konularında bilgilenmeleri ve yetkinliklerini artırmalarıdır.

İÇERİK:

 • Ücret Nedir? Baz Ücret ve Değişken Ücret Nedir?

 • Ücretin Amacı, Temel Unsurları ve Ücret Sistemleri

 • Ücret Yönetimi’nin Temel Taşları ve Etkileyen Faktörler

 • Ücretlendirmede Temel Prensipler

 • Ücret Sistemi Oluşturma Adımları ve İş Gruplarının Oluşturulması

 • Ücret Bant Aralığı ve Kademe Sayısının Belirlenmesi

 • Piyasa Ücret Araştırması

 • Kullanılan ana terimler (ortalama ücret, mod ücret, medyan ücret ve çeyreklik ücret)

 • Ücret bant değerlerinin hesaplanması ve kişilerin ücret bandı içinde yerleştirilmesi

 • Ücret Artışı Gerçekleştirme Adımları

 • Performans sistemi, senelik ücret artışı, terfi ücret artışı

 • Toplam ücret yönetimi

 • Stratejik Karar Noktaları

 • Ücret Yönetimi Sorun ve Çözümleri

 

YÖNTEM: 

Teorik bilgi, vaka analizleri, test, uygulama ve grup çalışmaları.

SÜRE: 

1 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

İK bölümü çalışanları.

bottom of page