top of page

Eğitim & Gelişim > Finans Yönetimi
ULUSLARARASI MUHASEBE VE RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ

AMAÇ:

Bu programın amacı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ve Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca finansal tablolar hazırlayıp raporlama yapacak çalışanların (UMS/UFRS-TMS/TFRS) uygulamaları konusunda örneklerle uygulamalı olarak bilgilendirilmesidir.

İÇERİK:

 • UFRS ve KOBİ UFRS’ye Giriş ve Standartlar Hakkında Genel Bilgilendirme

 • UFRS Kapsamında Finansal Tabloların Tanımlanması (Bilanço/Finansal

 •  Durum Tablosu, Gelir Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu)

 • Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Genel Esasların Anlatımı

 • UFRS Kapsamında İşletmenin Sürekliliği ve Tahakkuk Esası Varsayımının Detaylı Bir şekilde Değerlendirilmesi

 • Tekdüzen Hesap Planında Yer Alan Hesap Kalemlerinin UFRS Bilanço ve Gelir Tablosu Formatına Sınıflanması ve UFRS’ye Uygun Ek Hesapların Tanıtımı ve Açıklanması

 • Dipnot ve Açıklayıcı Bilgiler Bazında Standartların İncelenmesi

 • VUK ve UFRS’ye Göre Düzenlenen Finansal Tablolar Arasındaki Temel Farklar

 • Kapsam ve Biçim Değişiklikleri

 • Değerleme Değişiklikleri

 • Dipnot Değişiklikleri

 

SÜRE: 

2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Tek düzen muhasebe sistemi ile hazırlanmış finansal tablolar hakkında temel bilgisi olan ve tablolarını muhasebe ve finansal raporlama standartlarına göre (UMS – UFRS) hazırlamak zorunda olan muhasebe ve mali işler sorumluları ve bilgi sahibi olmak isteyen diğer çalışanlar.

bottom of page