top of page

Eğitim & Gelişim > Yönetim ve Liderlik
YARATICI DÜŞÜNME TEKNİKLERİ (YALIN SİSTEMATİKLE) EĞİTİMİ

AMAÇ:

Programda inovasyon süreci, inovatif olmak ve fikir üretme teknikleri, yönetim, metot ve araçları hakkında uygulamalar ve bilgilendirmeler yer almaktadır. Program Yalın düşünme sistematiği doğrultusunda yaratıcı düşünme üzerine odaklanmıştır. Eğitim inovasyon kavramını temelden ele alıp, inovasyon becerisini tabana yaymaya ve şirkette herkesin katılımına açmaya çalışmaktadır. Şirketteki inovasyon sürecinin başından sonuna yönetimi sırasında, çalışana ve yönetime düşen görevleri netleştiren eğitim sırasında çeşitli uygulamalarla herkesin bu konuda neler yapabileceği ortaya çıkmaktadır. Yalın Uygulamaların başlangıcının “Müşteri için Değer” olduğundan hareketle, inovasyonun, “müşterinin hayatını kolaylaştırmak ve değer katmak” üzerine kurgusu anlatılmaktadır. İhtiyaca yönelik 1-2 gün arasında organize edilir.

İÇERİK:

 • İnovasyon Nedir?

 • İnovasyon Süreci

 • Belirsizlikte Yönetmek (Talep ve Teknoloji Belirsizliği) ve Liderin Yeni Görevi

 •  Kurumsal İnovasyon, Kurum İçi Girişimcilik, Kurumsal Girişimcilik

 •  İnovasyon Yalnızca Ürün Üzerinde mi Yapılır? Başka Alanlar Neler?

 •  Yalın Düşünce

 •  Bizim Ürün/Hizmetimizle Müşteri Hangi “İş”ini Görüyor! (Job to be done). “Müşterilerime Sorsaydım, Benden Daha Hızlı Atlar İsterlerdi” Henry Ford

 •  Müşteri Segmentasyonu ve Satış Hunisi

 •  Ofisten Çık, Ürün/Hizmetin Kullanıldığı, İşin Yapıldığı Yerde Ol! (Japonca: GEMBA)

 •  İnsan: Konfor Alanı, Akış Hali ve Beyin

 •  Müşteri İhtiyacı Nedir?

 •  İnovasyon Yapan ile Girişimci Aynı Kişi mi?

 •  Şirkette Kimler Yenilikçi, Kimler Geliştirici ve Kimler Uygulayıcı?

 •  Fikir Üretme Teknikleri ve Uygulamalar

 •  Tersine Düşünme Tekniği

 •  Çağrışım Tekniği

 •  6 Şapka Tekniği

 •  Kuralları Yıkma

 •  Kırpma

 •  Trend Haritalama

 •  Scamper

 •  Tasarım Düşüncesi (Design Thinking)

 •  Analoji ve Biyobenzetim

 •  Fikir Yazımı (Brainwriting)

 •  8+4 Adım Modeli

 •  Yap – Ölç – Öğren, MVP (İş Görür Minimum Ürün/Hizmet) ve Pivot Yapmak

 •  TANI Modeli (Satacak Ürün/Hizmet Özelliklerini Belirlemek)

 •  KANO Modeli (Japon Dr. Noriaki Kano adıyla anılır)

 •  Mavi Okyanus Tuvali

 •  İş Modeli ve Değer Sunum Tuvali (Value Proposition Design)

 •  Set Based Concurrent Engineering

 •  Vaka Çalışması

 •  Sorular ve Cevaplar

 

SÜRE: 

2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Tüm şirket çalışanları özellikle; orta ve üst kademe yöneticiler, İK ve kalite bölümü çalışanları, operasyonel ve teknik uzmanlar.

bottom of page