top of page

Eğitim & Gelişim > İnsan Kaynakları
YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ

AMAÇ:

İşe alma amaçlı profesyonel mülakat becerisini en üst düzeye çıkarmak.

İÇERİK:

 • Yetkinlik Kavramının Ayrıntılı Analizi

 • Yetkinliğin Bileşenlerinin Mülakat Hedefine Dönüştürülmesi

 • Algı ve İzlenim Üzerine Sosyal Psikolojik Kuramlar

 • Algı Yanılsamaları

 • Beden Dili

 • Kişiye Özel Bir Mülakatçı Tarzı Geliştirme

 • Mülakatın Niteliği ve Amaçları

 • Mülakat Çeşitleri ve Yapılandırılmış Mülakat

 • Mülakata hazırlık ve önemi

 • Mülakat ortamının nitelikleri ve hazırlanması

 • Mülakat aşamaları

 • Görüşmeye başlama

 • Mülakatın sürdürülmesi ve yetkinliklerin araştırılması

 • Mülakatın bitirilmesi

 • Yetkinliklerin Değerlendirilmesi

 • Mülakat Sonrası Yapılacaklar

 • Mülakat Teknikleri

  • Mülakat yöntemleri

  • Soru sorma teknikleri

  • Mülakat soru tipleri

 • Mülakatın Etkinliği için Dikkat Edilecek Noktalar

 • Mülakat Uygulaması

 

YÖNTEM: 

Debriefing ve interaktif grup tartışmaları

SÜRE: 

2 Gün (1 günlük uygulama)

KATILIMCI PROFİLİ:

Grubun homojen olması şartıyla sadece işe alma mülakatı yapan veya yapacak olan uzmanlar, orta düzey yöneticiler.

bottom of page