top of page

Eğitim & Gelişim > Yönetim ve Liderlik
YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ

AMAÇ:

Programın amacı, her seviyeden yöneticiye ekiplerinin performansını artırmakta kullanabilecekleri temel koçluk becerilerini vermektir.

İÇERİK:

  • Koçluk Kavramı ve Profesyonel Dünyada Gelişimi

  • Koçluğun Kullanım Alanları ve Hedef Kitlesi

  • Koçluk, Mentorluk, Danışmanlık, Terapi Uygulamalarının Farklılıkları

  • Yöneticinin Koçluk Görevinde Davranış ve Yetkinliklerin Yeri

  • Koçluğun Temel Becerileri: Etkin Dinleme, Geri Bildirim, Empati, Güçlü Sorular

  • Farklı Koçluk Araçları ve Yaklaşımları

  • İş Süreçlerinde Kullanılabilecek Hızlı Koçluk

  • Araçları Koçluk Görüşmeleri ve Geribildirimler

  • Koçluk Aksiyon Planlarının Hazırlığı

 

Eğitim, bilgi paylaşımı, bireysel uygulamalar, profil testleri, grup çalışmaları, vaka çalışmaları, video tartışmaları, aksiyon planları, okuma ödevleri katılımcılarla beraber yürütülür. Maksimum 12 kişilik katılım uygundur.

SÜRE: 

1-2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Yönetici ve yönetici adayları.

bottom of page