top of page

Alper Belgen

egitmen 1.jpeg

1976 tarihinde Malatya’da doğdu. 1993 yılında Malatya Fen Lisesi’nden mezun oldu. 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi’nde Üretim ve Servis Sistemleri konulu e-MBA programını 2008 yılında tamamladı. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yönetim ve organizasyon alanında doktora tezini yazmakta.


1998-2001 yılları arasında Ata Yatırım’da Yatırım Danışmanı olarak çalıştı. 2003-2007 tarihleri arasında MESS Eğitim Vakfı’nda Eğitim Uzmanı ve Danışman olarak görev yaptı.


2007-2017 yılları arasında YANKI Eğitim ve Danışmanlık’ a kurucu ortak oldu. Bu süreçte birçok alanda projeler yönetti. Ayrıca ortalama 50 çalışanı olan, 4 ilde şubesi bulunan şirketin stratejik yönetim faaliyetlerini yürüttü. 2017 yılından itibaren eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini bireysel olarak sürdürmektedir. Bazı vakıf üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir.

Altı Sigma Yeşil Kuşak, REFA İş Sistemi ve Süreç Düzenleme, ISO 9001:2008 Baş Denetçi, PMI Project Manager, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı, İSG Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğiticisi Sertifikalarına sahiptir.Uzmanlık Alanları

 • Süreç Yönetimi

 • Proje Yönetimi

 • Stratejik Yönetim

 • Yönetim Becerileri Geliştirme

 • Liderlik

 • Örgütsel Öğrenme ve Öğrenen Organizasyon

 • Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

 • İş Analizi ve Reorganizasyon

 • Problem Çözme Teknikleri

 • Etkili Takım Çalışması

 • Verimli Çalışma ve Zaman Yönetimi

 • Eğitim İhtiyaç Analizi

 • Davranışsal İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İSG Risk Değerlendirme

He was born in Malatya in 1976. After graduating from Malatya Science High School in 1993, he graduated from Istanbul Technical University Industrial Engineering Department in 1998. He completed the e-MBA program on Production and Service Systems at Sakarya University in 2008. He is currently writing his doctoral thesis in the field of management and organization at İstanbul Aydın University.


He worked as an Investment Advisor at Ata Investment between 1998-2001. He worked as a Training Specialist and Consultant at MESS Education Foundation between 2003-2007.

He became a founding partner of YANKI Training and Consultancy between 2007-2017. During this period, he managed projects in many fields. He also carried out the strategic management activities of the company, which had an average of 50 employees and branches in 4 provinces. He has been continuing his training and consultancy activities individually since 2017. He teaches at some foundation universities as a part-time lecturer.


He has Six Sigma Green Belt, REFA Business System and Process Regulation, ISO 9001:2008 Lead Auditor, PMI Project Manager, Class A Occupational Safety Specialist, OHS Specialist and Workplace Medicine Trainer Certificates.


Areas of expertise

· Process management

· Project management

· Strategic Management

· Developing Management Skills

· Leadership

· Organizational Learning and Learning Organization

· Institutionalization in Family Businesses

· Business Analysis and Reorganization

· Problem solving techniques

· Effective Teamwork

· Efficient Working and Time Management

· Training Needs Analysis

· Behavioral Occupational Health and Safety

· OHS Risk Assessment

English Trainers
bottom of page