top of page

Dilek Varol

egitmen 1.jpeg

‘Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik’ bölümü mezunu… Profesyonel iş hayatına 2005 yılında Telekomünikasyon sektöründe başladı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde İleri Seviye Eğitimci Eğitimini ve Öğrenmelerin Organizasyonu’nu tamamladı. Turkcell Akademi bünyesinde, 10 yıl insan kaynakları departmanında eğitmen olarak görev aldı ve 3 yıl operasyon yönetimi organizasyonunda, müşteri deneyimi yaratma odaklı projelerin yönetilmesinde proje yöneticiliği yaptı.

2018 yılında kurumsal hayattan danışmanlığa geçti. Tecrübelerini, uzman olduğu ‘İletişim Becerileri’, ‘Satış ve İkna Becerileri’, ‘Müşteri Deneyimi’, ‘Liderlik’ ve ‘Agile Liderlik’ konularında kurumsal eğitimler ve danışmanlık vererek aktarıyor.

Psikolojik danışmanlık üzerine yaptığı çalışmalarda ‘Psikolojik Sağlamlık’, ‘Duygusal Dayanıklılık’ konularını da akademik çalışmalar arasına kattı.

Aynı zamanda ICF Koçu olarak Üniversite işbirlikleri ile Anadolu Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi çalışan ve yönetim kademelerine eğitim ve koçluk programları düzenleyerek başarılı projelere imza attı.

Yönetim danışmanlığı ve kuruma özel tasarlanan eğitim gelişim programlarıyla çalışmalarına devam ediyor.

She graduated from 'Psychological Counseling and Guidance' ... She started her professional career in the Telecommunication sector in 2005.


She completed the Advanced Educator Training and the Organization of Learning at Boğaziçi University. She worked as a trainer in the human resources department at Turkcell Academy for 10 years and worked as a project manager in the operations management organization for 3 years in the management of projects focused on creating customer experience.


She moved from corporate life to consultancy in 2018 to transfer her experiences by giving corporate trainings and consultancy on topics she has been specialized such as 'Communication Skills', 'Sales and Persuasion Skills', 'Customer Experience', 'Leadership' and 'Agile Leadership'.


In her studies on psychological counseling, she included the subjects of "Psychological Resilience" and "Emotional Resilience" among her academic studies.


At the same time, as an ICF Coach, she carried out successful projects by organizing training and coaching programs at employee and management levels for Anadolu University and Bilgi University in collaboration with the University.


She continues to work with management consultancy and training development programs specially designed for the corporation.

English Trainers
bottom of page