top of page

Elif Alptürk

egitmen 1.jpeg

“Asla mezun olmayan bir öğrenciyim. Keşfetmeyi, öğrenmeyi ve hayata geçirmeyi çok seviyorum. Motivasyonumun ve çalışmalarımdaki verimin kaynağı da bu. Katılımcı ve danışanlarımda gelişim ve değişimi gözlemlemek, çok etkileyici.”


Profesyonel hayatına 1995 yılında hızlı tüketim alanında başlayan Elif Alptürk, uzun yıllar gıda ve moda perakendeciliği üzerinde çalıştı. Sırasıyla Migros Türk, Yeşil Kundura ve Wolverine World Wide kurumlarında görev aldı. Toplan ve perakende satış örgütleri kurma ve yönetme, ürün yönetimi, ütün yönetimi ve CRM faaliyetlerini yönetme gibi farklı alanlarda başarılı bir kariyer deneyimi yaşadı.


2009 yılında kadrolu kariyer hayatına son veren Alptürk, edindiği tecrübeleri danışmanlık alanında kullanmaya karar verdi ve aynı yıl United Eğitim ve Danışmanlık ailesine katıldı.  Burada öncelikle uzmanlık alanı olan “satış” ve “yönetim” üzerine çalışmalar yaptı. Satış ekiplerinin organizasyonu, yönetim kadrolarının yapılanması, işe alım, gelişim ve değerlendirme gibi birçok alanda başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. Aralarında Eczacıbaşı Girişim Pazarlama, Metro Gross Market, Amerikan Hastanesi, Dentaş Ambalaj Atasun Optik, Yıldız Holding ve Koç Holding gibi farklı sektörlerde yer alan seçkin firmalarda başarılı projelere imza attı.


Kurum hedeflerine ulaşmak adına hayata geçirilen iş geliştirme projeleri, çalışan ve yöneticilere gereken yetkinliklerin kazandırılması ile ilgili gelişim programları, çalışan yetkinliklerinin değerlendirilmesi için kuruma özel tasarlanan değerlendirme merkezi uygulamaları üzerinde çalışmaktadır.


Davranış bilimleri ve ilişki yönetimi konularında da deneyim sahibi olan Alptürk, bilişsel psikoloji üzerine yurtdışında master programını tamamlamıştır.  Birey ve gruplar arası ilişkiler, iletişim gibi çeşitli sosyal beceriler ve etkin takım yönetimi gibi yönetsel beceriler konusunda da programlar hazırlamaktadır.


“I am a student who never graduates. I love to explore, learn and bring it to life. This is the source of my motivation and efficiency in my work. It is very impressive to observe the development and change in my participants and clients.”


Beginning her professional life in the field of FMCG in 1995, Elif Alptürk worked on food and fashion retailing for many years. She worked in Migros Türk, Yeşil Kundura and Wolverine World Wide corporations, respectively. She has had successful career experience in different fields such as establishing and managing wholesale and retail sales organizations, product management, and CRM activities.


Ending her corporate career in 2009, Alptürk decided to use her experiences in the field of consultancy and joined the United Education and Consulting family in the same year. At United Education and Consulting, she primarily worked on "sales" and "management", which are her fields of expertise. She carried out successful works in many areas such as the organization of sales teams, structuring of management staff, recruitment, development and evaluation. She has accomplished successful projects in distinguished companies in different sectors such as Eczacıbaşı Girişim Pazarlama, Metro Gross Market, American Hospital, Dentaş Ambalaj Atasun Optik, Yıldız Holding and Koç Holding.


She works on business development projects implemented in order to achieve the goals of the corporation, development programs related to gaining the necessary competencies to employees and managers, and evaluation center applications designed specifically for the corporation to evaluate employee competencies.


Alptürk, who also has experience in behavioral sciences and relationship management, completed her master's program abroad on cognitive psychology. She also prepares programs on various social skills such as relationships between individuals and groups, communication, and managerial skills such as effective team management.

English Trainers
bottom of page