top of page

Neslihan Uçar Çadırcı

egitmen 1.jpeg

2018-2021 yılları arasında Hopi Genel Müdürü olarak görev yapan Neslihan Uçar Çadırcı, Büyük Veri Yönetimi, Dijital Dönüşüm ve Dijital Kültür alanlarında eğitimler vermektedir.


Profesyonel iş yaşamına IBM Türkiye'de Kontrat Yönetimi Uzmanı olarak başlayan Çadırcı, sonrasında 15 yıl boyunca Turkcell İletişim Hizmetleri Şirketinde teknik satınalma, iş ortaklığı yönetimi, pazarlama, ürün yönetimi, kurumsal satış ve mobil pazarlama departmanlarında çalışmıştır. Turkcell İletişim Hizmetleri'nde görev aldığı 15 yıl süresince, Turkcell'in iş ortaklığı ekosisteminin kurulması ve işletilmesi görevini üstlenmiş ve 4 şirket ile başlayan iş ortaklığı ekosistemini, Turkcell ve Grup şirketleri için hizmet veren ve 300'ün üzerinde şirketten oluşan bir ekosisteme dönüştürme yolculuğunda şirketlerin tespit edilmesi, ürünlerin yönetimi ve ekosistemin sağlıklı büyümesini sağlayacak sistemleri hayata geçirmiştir. Turkcell'in hem bireyler hem de kurumlar için yarattığı ürün ve servislerin fikir aşamasından, lansman aşamasına ve sonrasında da tüm ürün yaşam döngüsünde P&L, iletişim ve ürün geliştirme aşamalarında farklı sorumlulukları yürütmüştür. 2012-2015 yılları arasında yeni nesil pazarlama/dijital pazarlama alanında üstlendiği sorumluluğu, kurumların mobil/dijital dönüşüm yolculuğunda fayda sağlayacak ürünlerin tasarlanması, markalar için konumlandırılması, Turkcell Büyük Veri ve izinli veritabanının oluşturulması ve işletilmesi aşamalarında hem Türkiye'de hem de dünyada ilk olan ürünlerin hayata geçirilmesinde aktif rol oynamış bu dönüşümü kurumların ihtiyacına uygun olarak projelendirmesi ve satış sürecini yönetmiştir. 2015 yılında dijital pazarlama ve mobil teknolojiler geliştiren Agency So.Ho.’yu kuran Neslihan Uçar Çadırcı, 2018-2021 yılları arasında Hopi Genel Müdürü olarak görevine devam etmiştir. İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden 2000 yılında mezun olmuş, 2020 yılında Harvard Business School Reimagining Strategy / Design Thinking sertifika programını tamamlamıştır.

Neslihan Uçar Çadırcı, who served as the General Manager of Hopi between 2018 and 2021, provides training on Big Data Management, Digital Transformation and Digital Culture.


Starting her professional career at IBM Turkey as a Contract Management Specialist, Çadırcı worked at Turkcell Communication Services Company for 15 years in technical purchasing, business partnership management, marketing, product management, corporate sales and mobile marketing departments. During her 15 years of experience at Turkcell Communication Services, she undertook the task of establishing and operating Turkcell's business partnership ecosystem. She has implemented systems that will ensure the identification, management of products and healthy growth of the ecosystem. She carried out different responsibilities in the P&L, communication and product development stages of the products and services created by Turkcell for both individuals and corporations, from the idea stage to the launch stage and then throughout the entire product lifecycle. The responsibility she assumed in the field of new generation marketing/digital marketing between 2012 and 2015, designing products that will benefit corporations in their mobile/digital transformation journey, positioning them for brands, creation and operation of Turkcell Big Data and permission database, and products that are the first in Turkey and in the world. She played an active role in the realization of this transformation in accordance with the needs of the corporations and managed the sales process.


Neslihan Uçar Çadırcı, who founded Agency So.Ho, which develops digital marketing and mobile technologies in 2015, continued her duty as Hopi General Manager between 2018-2021.


After graduating from Italian High School, she graduated from Istanbul University, Department of Economics in 2000, and completed the Harvard Business School Reimagining Strategy / Design Thinking certificate program in 2020.

English Trainers
bottom of page